Stäng

Fastighet

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare och förvaltar drygt en miljon kvadratmeter skolor, vård- och omsorgslokaler, kultur- och fritidslokaler med mera.

Uppdrag

Fastighet har i uppdrag att

  • planera, bygga, förvalta och utveckla lokaler för Umeå kommuns verksamheter
  • ansvara för Umeå kommuns lokalförsörjning, vilket innebär att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för kommunens behov på ett lokal- och kostnadseffektivt sätt med kommunnyttan i fokus, både på kort och lång sikt
  • företräda Umeå kommun som fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor
  • svara för all byggproduktion till kommunens egna verksamheter genom nybyggnation, ombyggnation samt underhåll och anpassning av befintliga lokaler, såväl via egna resurser som upphandlade entreprenörer
  • säkerställa en effektiv fastighetsdrift
  • främja samverkan inom teknik- och fastighetsförvaltningen för strategiskt viktiga områden såsom kvalitet, miljö och säkerhet.

Fastighet genomför sitt grunduppdrag på ett kostnadseffektivt och ansvarsfullt sätt utifrån kommunens behov med stort fokus på miljö och kvalitet.

Fastighet är arbetsmiljöcertifierade enligt ISO:45001.

Sidan publicerades