Fastighet

Kvalitetsdeklaration

Vårt uppdrag

Fastighets uppdrag är att planera, bygga, förvalta och utveckla lokaler för Umeå kommuns verksamheter.  

Uppdraget innebär fullt ansvar för Umeå kommuns lokalförsörjning, att säkerställa att verksamheterna har ändamålsenliga lokaler och arbetet ska ske på ett lokal- och kostnadseffektivt sätt. Alltid med kommunnyttan i fokus, både på kort och lång sikt.  

Fastighet företräder Umeå kommun som fastighetsägare avseende lokalförsörjningsfrågor.   
Fastighet ansvarar för all byggproduktion till kommunens egna verksamheter genom nybyggnation, ombyggnation samt underhåll och anpassning av befintliga lokaler.  Fastighet ansvarar för drift, skötsel och tillsyn av fastigheternas inne- och utemiljö.   

Fastighet arbetar systematiskt inom strategiska områden såsom kvalitet, miljö, energi och säkerhet. 

Vi lovar 

  • att genomföra underhållsåtgärder inom vårt fastighetsbestånd i syfte att bibehålla dess värde. 
  • att stödja verksamheterna i deras lokalresursplanering. 
  • att värna om kommunens skattemedel och behov genom fastställd fördelning av egenägda och förhyrda lokaler 
  • att genomföra byggarbeten utifrån verksamheternas behov och den fastställda investeringsplanen genom om-, till- och nybyggnad 
  • att bedriva ett långsiktigt och strategiskt arbete i syfte att minska energianvändningen i kommunens lokaler 

Vi vill bli bättre 

Fastighet är certifierat enligt ISO 50001 energiledning.  
Vår ambition är att hålla en hög kvalitet och ständigt förbättra vår verksamhet och vill därför att du lämnar dina synpunkter, klagomål, beröm eller förslag på förbättringar. I vår verksamhet har vi alltid ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. 

Synpunkter kan lämnas direkt till vår personal men även via kontaktuppgifter enligt nedan. 

Vill du veta mer? 

Mer information om verksamheten finns på kommunens externwebb, intranät, eller skicka din fråga till fastighet@umea.se

Telefon: 090-16 10 00
Besöksadress: stadshusområdet, Södra flygeln, Skolgatan 31 A Umeå.  
Postadress: Umeå kommun. Fastighet, 901 84 Umeå 

Fastställd 

Denna kvalitetsdeklaration är fastställd av Tekniska nämnden 2023-11-30

Sidan publicerades