Ungdomstorget

Sidan publicerades

Ungdomstorget är en mötesplats för ungdomar där Umeå kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Västerbotten och övriga aktörer i riktning mot arbete och utbildning verkar.

Unga människor drabbas särskilt hårt vid konjunkturnedgångar. Syftet med Ungdomstorget är att ge arbetssökande ungdomar 18–24 år, i vissa fall 16–29 år, en ingång i kontakt med myndigheterna. På ett enkelt sätt får ungdomar det stöd de behöver för att få ett arbete.

Samverkan är en framgångsfaktor

Idén om ett ungdomstorg liknar till stora delar Sveriges kommuner och regioners (SKR) vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om ungdomar med särskilda behov och inte arbetssökande i stort.

Ungdomstorgets verksamhet är möjlig genom det goda samverkansklimat som finns mellan myndigheter i Umeå.

Sidan publicerades