Föräldrakurser

Här finns Salam Familjs föräldrakursmaterial att ladda ner. Läs handledningen innan du börjar med kursen. Alla filer är låsta men kan öppnas i skrivskyddat läge.

Material Barn 0-12

Material Tonår

EU-flagga

Vi främjar migrationens möjligheter,
genom att driva ett projekt som medfinansieras av
Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerades