Projekt Salam familj digital

Salam familj digital medfinansieras av Länsstyrelsen Västerbotten. Det är ett projekt som riktar sig till utrikesfödda föräldralediga som är hemma med sina barn.

Projektet har som mål att

  • hjälpa deltagarna att utveckla sin digitala kompetens och kunskap om den digitala världen – fokus ligger på saker som en förälder i ett nytt land har nytta av, till exempel användning av ett bank-ID, hur man söker förskoleplats, användning av appar som Unikum/Tempus och bokning av tider inom vården
  • stötta deltagarna i sin språkinlärning både genom muntlig träning och genom att erbjuda ett digitalt läromedel.

Vi har fysiska träffar i olika stadsdelar (Ålidhem, Ersboda och centrum) samt digitala lektioner. De fysiska lektionerna sker i barnanpassade miljöer där föräldrarna kan komma tillsammans med sina barn.

I projektet samverkar vi med biblioteken, fritidsförvaltningen och Vän i Umeå och vi erbjuder möjligheter till att skapa nya nätverk och delta i aktiviteter för en meningsfull fritid för hela familjen.

Kontakt

Janneke Holmström Jacobs
projektledare Salam familj digital
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen
070-339 02 45
janneke.jacobs@umea.se

Sidan publicerades