Motioner 2019

Motioner till kommunfullmäktige 2019

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

32/2019

2019-12-16

Maja Westling (C)

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning , 69.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 334.5 kB, öppnas i nytt fönster.

31/2019

2019-12-13

Nils Seye Larsen (MP),
Mariam Salem (MP),
Alice Nikmanesh (MP),
Ulrika Edman (V),
Åsa Bäckström (V)

Klimatsmart mat som norm , 115.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 256 kB, öppnas i nytt fönster.

30/2019

2019-11-15

Maria Nilsson,
Lars-Arne Ivert,
Birgitta Palm Ejlefall (SD)

Umeå kommun skall begära att skol­inspektionen stänger förskolan Bilaal nu , 141.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 654.2 kB, öppnas i nytt fönster.

29/2019

2019-11-04

Ulrika Edman,
Gudrun Nordborg (V)

Kvinno- och tjejjouren behöver ett lång­siktigt idéburet offentligt partnerskap , 101.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 357.2 kB, öppnas i nytt fönster.

28/2019

2019-10-29

Anna-Karin Sjölander (C)

Barnkonventionen lag 2020 , 78.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 257.2 kB, öppnas i nytt fönster.

27/2019

2019-10-28

Mattias Sehlstedt (V)

Bevara och utveckla Lundåkern tillgängligt för alla Umeåbor , 84.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 544.4 kB, öppnas i nytt fönster.

26/2019

2019-10-25

Åsa Bäckström,
Bore Sköld,
Ulrika Edman (V)

Flygstopp nu! – klimatsmart resande i Umeå kommun , 117.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 292 kB, öppnas i nytt fönster.

25/2019

2019-10-11

Birgitta Ejlefall,
Lars-Arne Ivert,
Maria Nilsson (SD)

En trygg kommunbudget , 369.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 550.6 kB, öppnas i nytt fönster.

24/2019

2019-10-09

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Motverka osund konkurrens i Umeå , 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 510.4 kB, öppnas i nytt fönster.

23/2019

2019-09-30

Gudrun Nordborg,
Wilmer Prentius (V)

Tyst minut för klimatet , 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 675.1 kB, öppnas i nytt fönster.

22/2019

2019-09-27

Lasse Jacobson,
Ulrika Edman,
Andreas Nuottaniemi,
Elisabet Forssell (V)

Avskaffa kundbegreppet , 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 714.7 kB, öppnas i nytt fönster.

21/2019

2019-09-24

Björn Kjellsson,
Marianne Normark (L)

Regnbågsboenden , 97.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 482 kB, öppnas i nytt fönster.

20/2019

2019-09-23

Björn Kjellsson (L)

Namnändring av ceremonirummet , 77.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 335.1 kB, öppnas i nytt fönster.

19/2019

2019-09-23

Gudrun Nordborg (V)

Gatubibliotek , 48 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 339 kB, öppnas i nytt fönster.

18/2019

2019-09-12

Gudrun Nordborg (V)

Umeiniativet , 88.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 434.1 kB, öppnas i nytt fönster.

17/2019

2019-09-11

Nils Seye Larsen,
Mariam Salem,
Alice Nikamanesh (MP)

Inrätta skolträdgårdar på Umeås grundskolor , 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 336.1 kB, öppnas i nytt fönster.

16/2019

2019-09-06

Birgitta Nordvall,
Sven-Åke Granberg (KD)

Anställ pensionerade poliser i skolan för ökad trygghet , 72.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 350.5 kB, öppnas i nytt fönster.

15/2019

2019-08-22

Nils Seye Larsen,
Mariam Salem,
Elin Söderberg,
Alice Nikmanesh (MP)

Inför kommunalt samordnad varudistribution i Umeå , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 352.6 kB, öppnas i nytt fönster.

14/2019

2019-06-18

Veronica Kerr,
Anders Sellström (KD)

Program för uppföljning och insyn av verksamhet , 136.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 820.1 kB, öppnas i nytt fönster.

13/2019

2019-06-07

Veronica Kerr (KD)

Digitalisera sekretesshandlingar , 111.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 330.5 kB, öppnas i nytt fönster.

12/2019

2019-05-27

Anders Ågren (M)

Umeå kommun måste bidra till att lag­föra återvändande IS-terrorister , 14.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 358.6 kB, öppnas i nytt fönster.

11/2019

2019-04-25

Eric Bergner,
Fredrik Elgh (C)

Cykelväg Täfteå–Innertavle , 67.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 257 kB, öppnas i nytt fönster.

10/2019

2019-04-04

Lars-Arne Ivert,
Birgitta Palm Ejlefall,
Maria Nilsson (SD)

Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga , 87.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 639.1 kB, öppnas i nytt fönster.

9/2019

2019-04-01

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson (V)

Kompensation för karensavdrag , 37.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 260.3 kB, öppnas i nytt fönster.

8/2019

2019-03-01

Madelene Nord (M)

Avsluta samarbetet med Fairtrade , 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 662.5 kB, öppnas i nytt fönster.

7/2019

2019-03-01

Veronica Kerr (KD)

Avskaffa kravet på läkarintyg för färdtjänst , 70.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 389.2 kB, öppnas i nytt fönster.

6/2019

2019-02-21

Anders Ågren (M),
Mattias Larsson (C),
Peder Westerberg (L),
Veronica Kerr (KD)

Inför utmaningsrätt på kommunal verksamhet , 12.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 778.2 kB, öppnas i nytt fönster.

5/2019

2019-02-05

Maria Nilsson (SD)

Tilldela alla boenden en högläsare , 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 338.5 kB, öppnas i nytt fönster.

4/2019

2019-01-31

Anna-Karin Sjölander (C)

Handlingsplan vid brott i skolan , 76.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 423.7 kB, öppnas i nytt fönster.

3/2019

2019-01-22

Ulrika Edman,
Lennart Arvidsson,
Åsa Bäckström (V)

Ingen social dumpning vid upphandlingar , 57.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 671.1 kB, öppnas i nytt fönster.

2/2019

2019-01-11

Marcus Bornemisza,
Lars-Arne Ivert,
Birgitta Eljefall Palm,
Maria Nilsson (SD)

Ändra den lokala ordningsstadgan gällande passiv pengainsamling , 321.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 402.4 kB, öppnas i nytt fönster.

1/2019

2019-01-08

Anders Ågren,
Stefan Nordström,
Marianne Löfstedt,
Igor Jonsson (M)

Lokalt förbud mot tiggeri i enlighet med gällande lagstiftning , 126.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut , 492 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan publicerades