Planeringsdirektiv 2023

Här är direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi 2023.

Kommunfullmäktiges beslut (20 juni 2022)

Partiernas förslag

Stadsledningskontorets förslag

Sidan publicerades