Planeringsdirektiv 2025

Här är direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi 2024.

Stadsledningskontorets förslag

Planeringsdirektiv, version 1 med analyser och underlag (december 2023)

Nuläge och framtid

Sidan publicerades www.umea.se/planeringsdirektiv