Planeringsdirektiv 2024

Här är direktiv, dokument och underlag för kommunens planering av verksamhet och ekonomi 2024.

Kommunfullmäktiges beslut (19 juni 2023)

Partiernas förslag

Stadsledningskontorets förslag

Presentation av nämnder/verksamhet, kommunfullmäktige

Sidan publicerades