Juridik

Juridikenheten har uppdraget att leda, samordna och stödja Umeå kommuns juridiska processer, informationssäkerhetsarbete och informationsförvaltning.

Sidan publicerades