Strategisk utveckling

Strategisk utveckling skapar förutsättningar för en fortsatt befolkningsutveckling och hållbar tillväxt med visionen att Umeå ska ha 200 000 invånare senast 2050. Vi initierar, leder och samordnar uppdrag av strategisk och verksamhets­övergripande karaktär inom social, ekologisk, ekonomisk och kulturell hållbarhet.

Vårt uppdrag är samverka, samordna, stödja och styra inom områdena: administration, brottsförebyggande, digitalisering, ekonomi, folkhälsa, HR, innovation, juridik, jämställdhet, klimat, kommunikation, landsbygd, miljö, statistik och analys, tillgänglighet, tillväxt och verksamhetsutveckling.

Vi arbetar ofta genom team och nätverk, bevakar och kanaliserar finansieringsmöjligheter, bereder ärenden samt samordnar yttranden och remisser.

Kommunstyrelsen med dess utskott samt byggnadsnämnden är ansvariga nämnder för Strategisk utveckling. Vi arbetar även på uppdrag av kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott. Strategisk utveckling koordinerar och samordnar även brotts­förebyggande rådet, funktionshinderrådet samt landsbygdsutvecklingsrådet.

Kollage ÖP verksamhet
Sidan publicerades