Växtkraft

Arbete utifrån teman i relation till personlig utveckling och arbetslivskunskap.

Individuell planering med mål och delmål. Samtliga teman innehåller arbete i grupp, enskilt arbete, föreläsningar och individuella samtal.

Genom att delta i verksamheten ges du möjlighet att komma närmare arbetsträning, praktik, arbete/studier och egen försörjning.

Vårt erbjudande

  • Arbete utifrån teman i relation till personlig utveckling och arbetslivskunskap
  • Holistiskt och salutogent arbetssätt
  • Individuella samtal
  • Individuell planering med mål och delmål
  • Gruppbaserad verksamhet och eget arbete
  • Möjlighet till stegvis utslussning i Tegelbruksvägens arbetsmiljöer. Ansvarig aktör finns med som kontaktperson och vid avstämningar
  • Aktualisering sker via ansvarig aktör till beredningsgruppen.
Sidan publicerades