Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Rättigheter ger möjligheter kampanjen fortsätter

Kampanjen Rättigheter ger möjligheter fortsätter under sommaren. Du kommer att se ovanstående bilder på bussar runt om i Umeå. Att informera om nationella minoriteternas rättigheter är en viktig uppgift.

Tillhör du eller identifierar du dig som en av de nationella minoriteterna eller talar du ett av de nationella minoritets­språken? Då har du rätten att behålla och utveckla ditt språk och din kultur.

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och deras kultur.

Talare av finska, meänkieli och samiska

Talar du finska, meänkieli eller samiska eller har ett av dessa språken som arvsspråk? Då har du särskilda rättigheter i Umeå kommun. Det beror på att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för dessa språk.

Talare av finska, meänkieli och samiska har rätt att kommunicera på sitt språk med kommunen, både muntligt och skriftligt. Barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska. Det gäller även om språket inte används i hemmet. Kommunen ska också erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Umeå kommuns erbjuder bland annat

Hur kan vi förbättra vår service för minoriteter?

  • Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss via formuläret. Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.
  • Förslag och synpunkter som kommer in diarieförs och följs upp.
  • Det du skickar in till kommunen blir normalt offentlig handling.
  • Förslag och synpunkter kommer att redovisas på webbplatsen.

Minoritetsarbetet i coronatider

Umeå kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridning. Aktiviteter och samråd som tillfälligt ställts in kommer att fortsätta så snart det är möjligt.

Vähemmistötyö korona-aikaan

Uumajan kunta seuraa kansanterveysviraston suosituksia. Osa toiminnoista on tilapäisesti peruttu ja fyysisiä neuvonpitoja rajoitettu.

Minuriteettityö koronaperiuutin aikana

Uumajan kommuuni följaa kansanterhveysmyntiheetin ylheisiä neuvoja eli siksi aktiviteetit on peruttu. Nyt on tähelistä ettei koronaviirys leviä.

Bargguo ünniebelåhkkuoj uvdaste coronaäjgij

Ubmejen kommuvdna tjuvva Ålmmagenvarriesvuahtaåjváladtjen räđijde coronadeähppuomuv gártjiedit. Miŋŋieduvvame dåjmah jah råđđasjiemieh rahppaduvvh nåv vargga guh leä máhttielis.

Mänskliga rättigheter och kommunens minoritetsarbete

Sidan publicerades