Annonsbild för kampanjen "Rättigheter ger möjligheter" för nationella minoriteter, med pojke och text "Andda kan berätta för morfar att han lärt sig baka gáhkkuo.".
Annonsbild för kampanjen "Rättigheter ger möjligheter" för nationella minoriteter, med flicka och text "Elina kan finna gemenskap genom språket.".

Anslag för kampanjen "Rättigheter ger möjligheter".

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter och minoritetsspråk. Sveriges nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, och minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ska skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka deras möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur.

Aktuellt

För att stärka de nationella minoriteternas inflytande och egenmakt samråder Umeå kommun regelbundet med nationella minoriteter. Vi bjuder årligen in dig som tillhör/identifierar dig som en nationell minoritet, politiker och berörda tjänstepersoner till olika typer av samråd för att diskutera behov och önskemål med anledning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Samråd

Nu välkomnar vi till samråd inom område utbildning:


Projektet Rättigheter ger möjligheter fortsätter under 2022. Det ska synliggöra Sveriges fem nationella minoriteter och vad Umeå kommun erbjuder. Det kan handla om modersmålsundervisning, äldreomsorg eller information om egna rättigheter.

Modersmålsundervisning

Förskola på minoritetsspråk

Ädreomsorg på finska

Träffpunkter på finska och samiska

Nyhetsbrev

Talare av finska, meänkieli och samiska

Talar du finska, meänkieli eller samiska eller har ett av dessa språken som arvsspråk? Då har du särskilda rättigheter i Umeå kommun. Det beror på att Umeå kommun ingår i förvaltningsområdena för dessa språk.

Talare av finska, meänkieli och samiska har rätt att kommunicera på sitt språk med kommunen, både muntligt och skriftligt. Barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska. Det gäller även om språket inte används i hemmet. Kommunen ska också erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Umeå kommun erbjuder bland annat

Mål och riktlinjer

Umeå kommun har antagit mål och riktlinjer för det minoritetspolitiska arbetet för perioden 2020–2024. Som komplement till de övergripande målen och riktlinjerna kan varje nämnd fastställa verksamhetsnära mål för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Mål och riktlinjer , 197.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Hur kan vi förbättra service för minoriteter?

  • Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss via formuläret. Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.
  • Förslag och synpunkter som kommer in diarieförs och följs upp.
  • Det du skickar in till kommunen blir normalt offentlig handling.
  • Förslag och synpunkter kommer att redovisas på webbplatsen.

Mänskliga rättigheter och kommunens minoritetsarbete

Sidan publicerades www.umea.se/minoritet