Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar och respektive nationellt minoritetsspråk är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Kommunen arbetar aktivt för att skydda Sveriges nationella minoriteter, stärka möjligheter och rättigheter till inflytande och främja minoritetsspråken och minoriteternas kultur, allt enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

 • Hyvää tornionlaaksolaisten päivää*

  *Glad tornedalingarnas dag! (meänkieli) Tornedalingarnas dag firas 15 juli varje år. Vi uppmärksammar dagen eftersom Umeå kommun är förvaltningskommun för meänk...
 • Rättigheter ger möjligheter

  Tisdag 10 september bjuder Umeå kommun in till Minoriteternas dag, med öppet samråd med nationella minoriteter.
 • Ruotsinsuomalaisten päivää vietetään*

  *Sverigefinnarnas dag firas (finska) i Umeå lördag 24 februari. Vi hissar sverigefinska flaggan och du är välkommen till aktiviteter både på Väven på fredag och...
 • Sämij ålmagenbeäjvvie åvvaduvva*

  *Samiska nationaldagen firas (umesamiska) i Ubmeje (Umeå) tisdag 6 februari. Du kan bland annat delta i aktiviteter på samiska kulturhuset Tráhppie, se film på...

Talar du finska, meänkieli eller samiska?

Talar du finska, meänkieli eller samiska eller har ett av språken som arvsspråk så har du särskilda rättigheter i Umeå kommun. Det beror på att kommunen ingår i förvaltningsområdena för dessa språk.

Du har rätt att kommunicera på ditt språk med kommunen, både muntligt och skriftligt. Barn har också rätt till förskola helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska. Det gäller även om språket inte används i hemmet. Kommunen ska också erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska, meänkieli och samiska.

Umeå kommun erbjuder bland annat

Hur kan service för minoriteter förbättras?

 • Skicka dina förslag, synpunkter eller frågor till oss via formuläret. Det hjälper oss att förbättra vårt arbete och ge service av hög kvalitet.
 • Förslag och synpunkter som kommer in diarieförs och följs upp.
 • Det du skickar in till kommunen blir normalt offentlig handling.
 • Förslag och synpunkter redovisas på webbplatsen.

Sidan publicerades www.umea.se/minoriteter