Föräldraskapsstöd

Cope

Under våren 2021 ges utbildningarna digitalt på grund av coronapandemin. Utbildningarna ges löpande.

Anmäl dig till Cope 3–12 år via mejl: cope@umea.se

Cope tonår kommer att arrangeras under hösten.

Cope, 3–12 år

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. I kursen utgår vi från konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i. I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Det kan exempelvis röra sig om hur man uppmuntrar och berömmer sitt barn på ett medvetet sätt.

Syftet med utbildningen är att

 • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
 • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
 • förbättra samspelet i din familj
 • skapa ett nätverk mellan vuxna.

Du får verktyg för att bättre förstå och hantera ditt barns beteende. Det är bra om båda föräldrarna kan delta. Om du är ensamstående får du gärna ta med dig en nära anhörig. Kursen är kostnadsfri.

Cope, tonår

Att vara förälder till en tonåring kan vara utmanande och ställa stora krav. Då kan det vara bra att tillsammans med andra föräldrar få möjlighet att diskutera olika problem och få nya idéer till hur man skulle kunna hantera dem. Kursen består av en grupp på cirka 20 föräldrar samt 2 ledare som träffas en gång i veckan under 10 veckor för att tillsammans träna olika strategier.

Familjeförskola

På familjeförskolan får du råd och stöd i ditt föräldraskap. Tillsammans med andra föräldrar och deras barn pysslar, leker och pratar vi om saker som rör barn och föräldrar, relationer och samspel. Insatsen är ett bistånd inom socialtjänsten och är frivillig. Ansök om familjeförskola via din kontakt på familjecentralen eller via socialtjänstens mottagningsenhet.

Hälsa, lärande och trygghetsmöten, HLT

Barn 0–16 år och deras familjer erbjuds ett tidigt och samordnat stöd genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att behov av mer omfattande insatser senare ska minska. HLT består av arbetsgrupper, HLT team, med representanter från för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral/hälsocentral och Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård (BHV).

Läs mer om HLT Öppnas i nytt fönster.

Stjärnan

Att få barn är en stor och livsavgörande händelse som kan kännas omvälvande. Som nybliven förälder kan det därför vara bra att få stöd i att tro mer på sig själv och sin föräldraförmåga. När du deltar i Stjärnan lär du känna andra föräldrar och får dela dina erfarenheter.

Vi träffas regelbundet

En gång i veckan träffas ni i en liten grupp av föräldrar och barn tillsammans tillsammans med förskollärare och socionom. Totalt är det 15 träffar. På träffarna sjunger, leker, fikar och pysslar vi tillsammans. Vi pratar också om ämnen som känns viktiga för gruppen, till exempel om hur det är att bli förälder och vad ett litet barn behöver för att känna trygghet. Det kan också handla om rutiner och omsorg i vardagen eller barnets behov och utveckling. Du och ditt barn kommer också att få egna samtal med barnpsykolog en gång per vecka.

Stjärnan är ett samarbete mellan Umeå kommun och Region Västerbotten.

 • Kontakt

  Cope 3–12 år

  För intresseanmälan, mejla till

  cope@umea.se

  Vid ytterligare frågor

  Sofia Lundh
  socialsekreterare
  090-16 10 43

 • Kontakt

  Cope tonår

  Mehrzad Solgy, fältpedagog

  070-285 52 62 mehrzad.solgy@umea.se
 • Kontakt

  Familjeförskola

  På familjeförskolan arbetar pedagoger som är en del av socialtjänsten.

  073-069 62 39

  Ansök om familjeförskola via din kontakt på familjecentralen eller via socialtjänstens mottagningsenhet.

Sidan publicerades