Föräldrar med placerade barn

Som förälder är du en viktig person i ditt barns liv även om ditt barn inte bor hos dig. Hos Föräldrastödsenheten kan du prata om vad du går igenom och få stöd i frågor som rör placeringen.

Vi som arbetar på Föräldrastödsenheten har kompetens och erfarenhet från olika delar av socialt arbete. Föräldrastödsenheten är ett stöd för dig som förälder utifrån barnets behov. Vi lyssnar och vägleder dig för att nå målen i den beviljade insatsen.

Föräldrastödsenheten jobbar på uppdrag av barnets socialsekreterare. Prata därför med ansvarig social­sekreterare för att få mer information om insatsen.

Sidan publicerades