Cope, 3–12 år

Cope föräldrastödsprogram riktar sig till dig som har barn i åldrarna 3–12 år. Du får verktyg för att bättre förstå och möta ditt barn. I kursen utgår vi från filmer på konkreta problemsituationer som de flesta kan känna igen sig i. I en Cope-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång i veckan i två timmar under nio veckor. Varje gruppträff är noga strukturerad utifrån ett tema. Teman kan till exempel handla om att förbereda sitt barn för övergångar (till exempel att gå från en rolig aktivitet till något som känns tråkigare)och hur man kan behålla lugnet själv som vuxen i konfliktsituationer. Genom att sedan mellan varje tillfälle, få träna med sitt barn hemma, på de strategier som tas upp vid varje tillfälle, kan antalet konflikter på sikt minska.

Syftet med utbildningen är att

 • ge dig som förälder verktyg att förstå och bemöta ditt barn
 • få en bättre relation till ditt barn
 • stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap och lära känna andra föräldrar
 • förbättra samspelet i din familj
 • få ett lugnare föräldraskap.

Om ni är två föräldrar, som vill gå samtidigt, tänk då på att det behövs en ansökan per deltagare/ vårdnadshavare. Kursen är utan barn. Kursen är kostnadsfri.

Vid ytterligare frågor och funderingar kring kursen eller ansökan, välkommen att höra av dig!

 • Kontakt

  Cope 3–12 år

  cope@umea.se

  Vid ytterligare frågor

  Linda Segerstedt Bolin
  090-16 48 33
  073-807 59 54
  linda.segerstedt@umea.se

Sidan publicerades