Föräldraskap i Sverige

En föräldragrupp för dig som är utrikesfödd och har barn i åldern 0–18 år, som vill veta mer om hur det svenska samhället fungerar.

Vid fem tillfällen får du träffa andra föräldrar och samtala om hur det är att vara en familj i ett nytt land. Hur svensk förskola och skola fungerar, synen på pojkar och flickor, föräldrars rättigheter och skyldigheter, hur sjukvården fungerar, barnens rättigheter och skyldigheter med mera.

Kursen är gratis, alla deltagare får ett diplom efter avslutad kurs, vi bokar tolk vid behov och vi bjuder på fika.

Vid ytterligare frågor och funderingar kring kursen eller ansökan, välkommen att höra av dig till oss!

Sidan publicerades www.umea.se/fos