Föräldrasupporten

Att vara förälder kan vara svårt och ibland behöver vi stöd för att hantera de utmaningar vi ställs inför. Vi erbjuder dig med barn 0–18 år stöd i föräldraskapet, enskilt eller i grupp. Alla oavsett familjebildning är välkomna till oss på Föräldrasupporten. Vi är en del av socialtjänsten och har sekretess, vi för inga journaler och stödet är kostnadsfritt. Ingen fråga är för liten!

Vi hjälper dig:

  • att stärka relationen mellan dig och ditt barn
  • få ökad förståelse för ditt barns beteende
  • att hantera konflikter med ditt barn och mellan syskon
  • att hantera egna starka känslor som kan uppstå hos dig som förälder i utmanande situationer
  • att få till fungerande rutiner
  • om du och din medförälder vill hitta en samsyn i ert föräldraskap
  • med strategier i att hantera skolmotstånd hos ditt barn
  • genom råd och stöd i samband med en separation, med fokus på barns behov.

Hur går det till?

Vår ambition är att du som förälder eller nära anhörig snabbt ska få en kontakt med oss för stöd och vägledning. Vid första träffen hjälps vi åt att kartlägga din familjs situation för att vid efterföljande träffar ta vara på och förstärka det som fungerar och hitta strategier för att hantera det som är utmanande. På så vis anpassar vi stödet utifrån dina behov och önskemål och hjälper dig vidare om du behöver det. Målet är att du vid avslutad kontakt känner en ökad trygghet i din föräldraroll. Vi erbjuder stöd individuellt eller i grupp.

Sidan publicerades