Salam familj – föräldrastöd nyanlända

For English, please see below

Salam familj medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden. Det är ett projekt som stöttar tredjelandsmedborgare som har barn i olika åldrar. Projektet står på två ben:

– Gruppverksamhet för föräldralediga och deras bebisar, för att bryta isolering och möjliggöra fortsatt språkutveckling när ordinarie studier är pausade. Verksamheten finns på familjecentralers öppna förskolor i Umeå eller på lokala bibliotek, i de stadsdelar där målgruppen främst bor. Förutom undervisning i svenska får gruppen stöd i hälsofrågor, samhälle och framtidsval efter föräldraledighet. Särskild fokus ligger på föräldrar med kort eller ingen skolbakgrund och då främst kvinnor.

– Föräldrakurser särskilt anpassade för utrikes födda med kort eller ingen skolbakgrund. Vi skapar kursmaterialet själva baserat på aktuell forskning och deltagarnas behov. Kurserna kommer i två varianter: en med fokus på yngre barn och en med fokus på tonåringar. Materialet prövas och justeras i flera grupper under projekttiden för att släppas fritt efter projektavslut i slutet av 2022.

Salam familj is co-funded by the Asylum, Migration and Integration Fund. It is a project supporting third country nationals who have children in different ages. The project rests on two pillars:

– Groups with parents and their babies, to break isolation and make possible continued language learning. The groups are held in open prescools inside family centres or in local libraries, in parts of Umeå where many of our newcomers live. In addition to Swedish language learning the participants receive support in health, civics and future study or career choices. Specific target group is parents with no or short school background, especially women.

– Parenting support groups adjusted to parents with no or short school background. We create conversation material with focus on younger children as well as teens, based on current research and the need of the parents. The material is tested and adjusted several times during the project period, to then be released free of use at the end of 2022.

EU-flagga

Vi främjar migrationens möjligheter,
genom att driva ett projekt som medfinansieras av
Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Sidan publicerades