Startsida Umeå kommun

Sharing City Umeå

Umeå är idag en av fyra innovativa städer inom det nationella programmet Sharing Cities Sweden. De övriga städerna är Göteborg, Malmö, Stockholm. Sharing Cities Sweden är en del av det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Syftet med programmet är att dela resurser inom en stad på effektivare sätt och att dela kunskap mellan deltagande städer. Sharing Cities bygger också på principerna bakom open source och open data.

Testar delningstjänster

Delningsekonomins möjligheter och risker ska testas och utvärderas. Delningstjänsterna ska förhoppningsvis bidra till en minskad energi- och klimatpåverkan och en hållbar utveckling men också till att främja en social hållbar utveckling i staden. Sharing City Umeå har även ett särskilt fokus på jämställdhet och integration. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, universitet och institut.

Konferens Cooperative Cities Umeå 7-8 mars 2019

Den svenska regeringen har uppmärksammat betydelsen av gemensamt ägda digitala delningsplattformar med koppling till hållbara framtida städer. Cooperative Cities Umeå är den första konferensen på detta tema som arrangeras av Umeå kommun och Coompanion. En arena för entreprenörer, organisationer och medborgare som vill bidra till gemensamma lösningar för nutida och framtida behov med fokus på smarta städer och delningsplattformar. Vi vill framför allt utforska hur vi bygger en hållbar infrastruktur i syfte att transformera lokal ekonomi.
Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Ta del av Sharing City Umeå

Få information om det senaste som händer i projektet. Vi skickar ut nyhetsbrev fyra gånger per år.

Kontakt

Philip Näslund
projektledare
Sharing City Umeå
090-16 66 71, 070-220 31 65
philip.naslund@umea.se

Lär mer om projektet och hitta kontaktpersoner här.

Mer information

Läs mer om projektnoden Sharing Cities Sweden

Läs mer om det strategiska
programmet för smarta städer ViableCities

Läs mer om Sveriges innovationsmyndighet Vinnova 

Arkiv nyhetsbrev Sharing City Umeå

Nyhetsbrev 2018

December 2018 (pdf)

Vi är en del av Green Umeå

Sidan har granskats 2019-01-08

Sidans kortadress: www.umea.se/sharingcity