blomlådor, blommor, gata, trottoar, hus

Information till dig som vill ansvara för blomlådor

Riktlinjerna innebär bland annat att befintliga avtal sägs upp och nya avtal måste sökas.

Följs inte riktlinjerna förbehåller sig Gator och parker rätten att dra in tillståndet. Om det blir nödvändigt tar Gator och parker bort lådorna och fakturerar kontaktpersonen för detta. Vid eventuella skadeanspråk för skador som uppstått då riktlinjerna inte följts är kontaktpersonen ansvarig för kostnaderna.

Du kan ansöka om blomlådor via blanketten nedan. Ansökningstiden är årligen mellan 1 april - 15 maj.

Sidan publicerades