Kulturverksamhet och arrangemang, utvecklingsstöd

Inkomna ansökningar handläggs 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 september och 15 november.

Med utvecklingsstödet vill kommunen göra det möjligt för föreningar att genomföra arrangemang eller projekt inom det konstnärliga fältet. Det vill säga ord, bild, scen, ton, film. Stödet gäller för insatser av tillfällig karaktär.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Stödet kan sökas för att genomföra tillfällig kulturverksamhet för att utveckla föreningen och dess verksamhet samt för arrangemang inom det konstnärliga fältet, det vill säga ord, bild, scen, ton, film. Arrangemang som får stöd ska vara öppna för alla att delta vid och genomföras i Umeå kommun.

Så ansöker din förening

Ansökningar om utvecklingsstöd kan skickas in löpande. Inkomna ansökningar handläggs sex gånger per år: 15 januari, 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 15 september, 15 november.

Ta gärna kontakt med Föreningsbyrån om du har en projektidé. Föreningsbyrån kan ge tips och råd kring hur du ska tänka kring ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i bokning- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Observera att om ni sökt stöd via e-tjänst - antingen formuläret för Projektstöd tillfälligt kulturarrangemang (det tidigare bidraget som söktes under de gamla bidragsreglerna) eller Utvecklingsstöd till förening - ska ni även redovisa via e-tjänst Ni hittar formuläret på ansökningstider.

Villkor för stödet

Särskilt prioriteras tillfällig verksamhet och arrangemang som

 • engagerar barn och unga
 • riktas till målgrupper som sällan nås av kulturverksamhet
 • främjar nya kulturella mötesplatser spridda över hela Umeå kommun
 • främjar människors aktiva deltagande och delaktighet i kulturlivet
 • är nyskapande.

Om arrangemanget går med vinst dras stödet från kommunen ner i motsvarande utsträckning.

Utvecklingsstöd kan ej sökas för löpande ordinarie verksamhet.

Vissa aktiviteter och kostnader är inte bidragsberättigade. Bidrag beviljas exempelvis inte till

 • produktion och utgivning av skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter
 • enskilda marknadsföringsinsatser
 • stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
 • gästspel, turnéer och resor utanför Umeå kommun
 • studieförbund
 • arrangemang med explicit partipolitiska eller religiösa syften.

Om föreningen har behov av att få förskottsutbetalning av stödet anges detta i ansökan och maximalt 50 procent av beviljat stöd kan då utbetalas i förskott till föreningen.

Kom ihåg att föreningens uppgifter ska vara uppdaterade i kommunens föreningsregister efter senaste årsmötet för att stödet ska kunna betalas ut.