Stenig strandkant på Holmön.

Holmöarna

Holmöarna är en ögrupp cirka en mil utanför fastlandet. Du når ögruppen genom att ta färjan som går från Norrfjärden och som lägger till i Byviken på Holmön efter 45 minuters sjöresa. På Holmön finns ett flertal grillstugor och grillplatser.

Holmöarna har en skiftande natur. Vid stränderna växer gråalskog och inne på öarna finns det granskog, småmyrar och sjöar. Fågellivet är rikt. Utpräglade sydostliga arter som turturduvor, landsångare och flugsnappare visar sig ibland. I vattnet runt öarna finns det gott om sjöfågel. Svärtan är speciellt vanlig. Labb och tobisgrissla är två havsarter som också finns i området.

För att bevara naturen är vissa delar av öarna naturreservat – det största skärgårdsreservatet som finns i Sverige.

Holmön är också berömd för sina båtbyggare. De behöll länge ett ålderdomligt sätt att bygga båtar.

Sidan publicerades