Foto: Peter Rutherhagen/Scandinav

Stadsliden

Stadsliden, eller Gammliaskogen som många säger, är en skog med mossbeklädd mark. Skogen kännetecknas av sin 130–200 år gamla granskog och här finns några av kommunens allra högsta träd.

Många olika upplevelser och aktiviteter

I Stadsliden finns möjlighet till avskildhet, naturkänsla, biologi och motion. I skogen finns också flera platser och naturfenomen som gör den intressant både för rekreation och för undervisning. Tack vare skogens storlek och höga läge i staden finns här några av Umeås allra tystaste och mest rofyllda platser.

Elljusspår och vinterstigar

I Stadsliden finns det också 14 km motionsspår i skogen varav 13 km är belysta. Skidspåren i skogen ansluter till spår på Mariehemsängarna. Vintertid prepareras även 9 km vinterstigar för att möjliggöra för promenader i skogen utan att skada skidspåren.

Elljusspår, motionsspår

Bräntbergsbacken

Vintertid är Bräntberget öppet, en backe som passar utmärkt för barnfamiljer. Med big-jumps, rails, pulkbacke och allmänna åk ytor finns utmaningar för både stora som små. Backen har en fallhöjd på 48 meter och längsta nedfart är 260 meter. Vintertid körs ved ut till grillplatserna vid backen.

Öppettider och information finns på UHSK:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utegym

I området Stadsliden finns två utegym. Ett av dem ligger i skogen där det finns fem stationer i anslutning till ett område där motionsspåren delar på sig.

Stadslidens utegym

Nedanför Bräntberget finns ett utegym som är byggt i trä och som karaktäriseras av en naturkänsla. Utegymmet erbjuder både lättare träning och övningar med hög belastning.

Bräntbergets utegym

Framkomlighet

Elljusspåren är belagda med stenmjöl som ger ett hårt underlag, men lutningen är mestadels brant. För personer med nedsatt funktionsförmåga är tillträde lättast från Berghem och Mariedal. Sittplatser för vila finns vid entréer och målpunkter som är markerade på kartan. Från Mariehemsängarna finns också möjlighet att komma nära skogen och få skogskänsla längs tillgängliga gångvägar.

Målpunkter i skogen

Stadslidens geologiska egenskaper och dess historiska användning har bidragit till landmärken som gör det lättare att orientera sig i skogen. Kvarnen och Bräntberget är högt belägna platser som erbjuder möjlighet att blicka ut över den omgivande staden. Vid Lidgärdan hittar du utblickar över vattenspeglar och myrmark. Gamla bollplanen och Kullen är öppna platser som lämpar sig bra för samlingar och spontan lek.

Strandvallarna är märkliga parallella formationer av sten och grus som visar hur vågorna slagit mot berget när Stadsliden steg upp ur havet efter istiden. Flyttblocken är också spår av istiden. Dessa återfinns i en avskild och fridfull del av Stadsliden en bit bort från elljusspåren. Inte långt därifrån finns också Jätteträden som är över 35 meter höga.

Bergknallen och Hällmarken med sina knotiga tallar är soliga platser lämpliga för fika och avkoppling. Vid Himlastigens bete finns lövträdbestånd och rik örtvegetation på en plats som en gång användes som soptipp. Nere vid kanten av Mariehemsängarna finns Bergsgårdens bete där får betar marken och håller lövhagen öppen under sommaren.

Sidan publicerades