Bild av Ångbåtsbryggan på Norrbyskär

Norrbyskär

Norrbyskär är en ögrupp i Västerbottens skärgård, cirka fyra mil söder om Umeå. På sommaren lever ön upp och befolkas då av både öbor och turister. Hela den idylliska miljön är från tiden då samhället blomstrade med en av Europas största sågverksindustrier och i landskapet finns fortfarande spår från denna tid i form av pråmvrak och andra kulturspår.

Att besöka Norrbyskär

Den gamla herrgården Norrbyskärs wärdshus erbjuder mat och övernattning, ångmaskinshuset har blivit museum, skolan har blivit lägergård och på den yttersta delen av ön bedriver KFUM både lägerskola, kursgård och sommarläger. En viktig plats på ön är färjeläget där många samlas när färjan från Norrbyn lägger till. Där finns både information om ön och en kiosk med de viktigaste förnödenheterna.

Illustration över Norrbyskär, Umeå kommun

Illustration: Eva Jonsson

Norrbyskär historia

Ögruppen Norrbyskär bildades av inlandsisen för cirka 10 000 år sedan. Isräfflor och öarnas långsträckta utformning vittnar om hur de en gång skapats och den kraftiga landhöjningen är än i dag ett resultat av att isens tyngd en gång tryckte ner landmassorna.

I juni 1891 besökte Frans Kempe Norrbyskär och han beslutade att anlägga Mo ångsåg på öarna. Mellan åren 1895 och 1952 var Mo Ångsåg ett av Europas största sågverk. Omkring 1920 då produktionen var som störst producerades cirka 95 000 kubikmeter virke per år. På grund av sviktande konjunktur minskade verksamheten successivt och år 1952 lades sågverket ned.

Skötsel och sanering av Norrbyskär

Sedan 1997 har Umeå kommun ansvar för skötsel och miljösanering av Norrbyskär. Sedan en tid tillbaka har det varit känt att vissa delar av Norrbyskär har förhöjda halter av dioxin i marken. Föroreningarna kommer från det träskydds­medel som användes för att motverka röt- och skadedjursangrepp på det sågade virket. I dagsläget fortgår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag och vår förhoppning är att påbörja saneringsarbetena under hösten 2022. Saneringen har skjutits på till hösten 2022 och väntas pågå under två år och ska genomföras vintertid när det är få besökare på ön.

Ny brygga vid Kalmarn

Norrbyskär är en pärla i skärgården och en viktig del av Umeå kommun och dess historia. Kommunen arbetar med en plan för förvaltning och utveckling av Ön. Här finns inga beslut ännu annat än en ambition att ta vara på och utveckla Norrbyskär. En arbetsgrupp inom kommunen arbetar med frågan och samverkan med aktörer på/kring Ön kommer ske löpande. Saneringen måste också avvaktas.

Ångbåtskajen har lappats och lagats i omgångar, men nu är den så hårt åtgången att den inte går att reparera i sitt nuvarande tillstånd. För att lösa situationen sommaren 2021 har kommunstyrelsen fattat ett beslut om att sätta ut en ny gästbrygga vid Kalmaren, cirka 550 meter från ångbåtskajen. Bryggan ska ses som ett enklare första steg till en ny gäst­hamn. Till detta kommer även vissa stigar att röjas under 2021 så att det blir möjligt att transportera sig men det arbetet fortsätter 2022. Nästa år är planen att Kalmaren kommer att rustas upp med ytterligare en bryggsektion, en stig, grill­plats, uppfräschning av utedass med mera.

Rivning av ångbåtskajen överklagad

Byggnadsnämnden beslutade 25 augusti 2021 att ge rivningslov av Ångbåtskajen men beslutet är nu överklagat. Ingen rivning av Ångbåtskajen kommer i ske i väntan på nytt beslut.
Trävirket är sönderbrutet av vind och is och det är röta i den bärande konstruktionen. Rivningslovet gäller rivning av trävirket. Stenkistorna är intakta under ytan. Framtiden för Ångbåtskajen blir sedan en del av det kommande arbetet med Norrbyskärs framtid i dialog med Samfälligheten, verksamheter på ön, båtklubbarna, museet med flera.

Färjetrafik från Norrbyn

Norrbyskärsfärjan AB kör tio turer per dag till Norrbyskär under högsäsongen på sommaren. Under vår och höst går färjan tre turer per dag och det är möjligt att boka extraturer hela den isfria tiden på året. Se länk nedan till tidtabell och prislista.

Sidan publicerades