Två personer som promenerar och två som cyklar längs Umeälven.

Foto: Bertil Berhardsson/Mostphotos

Umeälven

Umeälven är en av de stora Norrlandsälvarna och rinner rakt igenom Umeå. Älven är cirka 470 kilometer lång och har sin början vid den norska gränsen i Storumans kommun. Vid älvens utlopp har det skapats två deltan, Österfjärden och Västerfjärden, som är välbesökta av fåglar i flyttider.

Vid Vännäs rinner Umeälven ihop med Vindelälven som är Sveriges största biflod. Vindelälven är en av Sveriges fyra stora oreglerade älvar. Tack vare laxtrappan i Norrfors vandrar lax och öring upp i älven.

Från Bölesholmarna i Umeås centrala delar till kraftverket i Norrfors finns ett antal grill- och rastplatser. Du kan med lätthet besöka de flesta genom att ta en cykeltur uppströms längs älvens norra strand. I höjd med Baggböle kan du korsa älven på Notvarpsbron och besöka Umeå energicentrum eller rastplatserna Klabböle och Notvarpsstugan.

Om du i stället väljer att fortsätta ett par hundra meter till på den norra sidan av älven kommer du fram till Arboretum norr. I arboretet ligger rastplatsen Tvätthällsstugan med sina hällar ned till älvens vatten. Efter ytterligare en bit kommer du till Kåddisholmen och Kåddisstugan. Om du har som plan att cykla hela vägen till Norrfors så kan du stanna till vid Norrforsstugan och titta till hällristningarna som finns i den gamla flodfåran.

Sidan publicerades