Östra Hagaparken

Östra hagaparken är en närområdespark där man både kan aktivera sig men ocskå finna lugn och ro. Här finns en lekplats, öppna gräsytor, en damm med utplacerade sittplatser med en bakomliggande långsträckt perennplantering.

Dammen

Runt dammen finns planteringar med blommande träd, en klippt häck och perenner. Soffor, fåtöljer och bord finns utplacerade och på gräsytan mellan gångyta och damm finns möjlighet att lägga ut sin picknickfilt. I perennplanteringen runt dammen finns perenner som Höstgullris, Gulltörel, Stjärnflocka, Kransveronika, Balsamaster.

Lekplats

Lekplatsen är till viss del tillgänglighetsanpassad med platsgjuten gummiasfalt, och bakbord, i den lilla sandlådan, man kan komma intill med en rullstol. På lekplatsen finns en mindre klätterställning, gungdjur, gungställning med korggunga, bollar att testa sin balans på och en slingrande upphöjd orm i färgglada färger.

Sidan publicerades