Historisk beskrivning

Anläggningen av Rådhusesplanaden påbörjades år 1889 och har successivt genomgått förändringar allteftersom staden vuxit. År 1897 stod esplanaden planterad och klar med björkplanteringar, buskar, flera blomsteruppsättningar och en springbrunn. Rådhusesplanadens nuvarande huvuddrag, två körbanor kantade med trottoarer, plantering med två björkrader och blomsterplanteringar i mitten, härstammar från den ursprungliga anläggningen. Efter järnvägens tillkomst 1896 kallades Rådhusesplanaden en tid för järnvägsesplanaden.

Rådhusesplanaden var under åren 1920–1930 stadens mest attraktiva plats för söndagsflanörer. De finkrattade grusgångarna, de välskötta blomsterplanteringarna, springbrunnen och de utplacerade parkbänkarna gjorde stadens mittaxel till en mycket trivsam miljö. Springbrunnen togs sedan bort under 1950-talet.

I esplanadens gröna mittstråk finns i dag en fontän och en byst av Gustav Rosén utförd av W Giesche troligen under 1930-talet. I den norra änden av esplanaden, på järnvägstorget framför järnvägsstationen, kan skulpturen Grön eld av Vicke Lindstrand från 1974 beskådas.

Sidan publicerades