Byte av skola

Ansökan om skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter, se tider för respektive läsår här nedan.

Viktig information innan ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Ett skolbyte inte kan ångras. Om ni ångrar er och vill dra tillbaka er ansökan måste det ske före sista ansökningsdatum genom att skicka in blanketten Återta ansökan , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster..
  3. Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat skolbytesdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Skicka in i god tid före ansökningstidens utgång. Vid önskemål om skolbyte på grund av flytt vid andra datum än ordinarie bytesdatum behöver ditt kontrakt ha kommit in till oss inom 5 arbetsdagar från ansökan, annars kommer din ansökan att avskrivas. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du har frågor, via mejl: ppe@umea.se eller på telefon 090-16 66 50 knappval 2 under våra telefontider.
  4. Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in. Placeringsbesked skickas endast i de fall som din ansökan är beviljad och eleven har fått en ny skolplacering.

Svar på vanliga frågor om ansökan

Det är inte möjligt att ansöka till läsår 23/24 ännu. Information om ansökan till förskoleklass och årskurs 7 skickas ut till berörda vårdnadshavare i början av november. Ansökan till övriga årskurser öppnar preliminärt i början av mars.

Observera att placeringsbesked endast skickas när man får en ny skolplacering. Om ni inte får något meddelande, kvarstår er tidigare skolplacering och ni behöver lämna in en ny ansökan om ni fortfarande vill byta skola.

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Placeringsbesked

7 november

3 oktober

5-14 oktober

9 januari

21 november

23 nov - 2 dec

Bytesomgång inför start 9 januari är avslutad och beskeden om ny skolplacering har skickats ut till berörda.

Om ni inte har fått meddelande om ny placering, kvarstår er tidigare skolplacering. Observera att 9 januari är sista bytestillfälle under läsår 22/23!

E-tjänsten för byten stänger 22 november för läsåret 22/23. Byten på grund av flytt hänvisas efter 21 november till ansökan på blankett.

Fått plats på friskola, skola i annan kommun eller specialskola

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, till en skola i en annan kommun eller i en specialskola behöver ni avsäga er den kommunala skolplaceringen genom att fylla i nedanstående blankett:

Anmälan om förändring av skolgång (blankett) , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Flytta från Umeå kommun

Är ni på väg att flytta från Umeå kommun och inte är i behov av skolplacering för ert barn så behöver ni meddela kommunen detta på nedanstående blankett.

Anmälan om förändring av skolgång (blankett) , 993.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Anmäl ny folkbokföringsadress till Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades