Byte av skola

Ansökan om skolbyte kan göras vid fastställda tidpunkter, se tider för respektive läsår här nedan.

Viktig information innan ansökan

  1. Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av båda vårdnadshavarna före ansökningstidens utgång.
  2. Ett skolbyte inte kan ångras. Om ni ångrar er och vill dra tillbaka er ansökan måste det ske före sista ansökningsdatum genom att skicka in blanketten Återta ansökan , 926.7 kB, öppnas i nytt fönster..
  3. Du som vill byta skola på grund av flytt inom kommunen ska komplettera din ansökan med framtida boendekontrakt som visar ny adress och inflyttningsdatum överensstämmande med önskat skolbytesdatum. Kontraktet ska även vara undertecknat och märkt med elevens namn. Skicka kontraktet per post till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Skicka in i god tid före ansökningstidens utgång. Vid önskemål om skolbyte på grund av flytt vid andra datum än ordinarie bytesdatum behöver ditt kontrakt ha kommit in till oss inom fem arbetsdagar från ansökan, annars kommer din ansökan att avskrivas. Kontakta Pedagogiska placeringsenheten om du har frågor, via mejl: ppeskola@umea.se eller på telefon 090-16 66 50 knappval 2 under våra telefontider.
  4. Om din ansökan om skolbyte inte blir beviljad, kvarstår ditt barns nuvarande skolplacering och handläggningen av din ansökan är avslutad. Om du fortfarande vill byta skola behöver en ny ansökan skickas in.
  5. Du som saknar personnummer eller inte har e-legitimation behöver ansöka på blankett. Detsamma gäller om någon i familjen har skyddade personuppgifter .

Svar på vanliga frågor om ansökan


Startdatum, sista ansökningsdatum och datum för hantering läsåret 2023–2024

Startdatum

Sista ansökningsdatum

Hantering

9 januari

27 november

28 november – 5 december

12 februari

29 januari

30 januari - 6 februari


Det är inte möjligt att ansöka till läsår 2024-2025 ännu. Information om ansökan till förskoleklass och årskurs 7 skickas ut till berörda vårdnadshavare i början av november. Ansökan till övriga årskurser öppnar preliminärt i början av april 2024.

E-tjänsten för bytesansökan läsåret 2023-2024 kommer att vara stängd 28 november - 5 december på grund av hantering av byten.

Anmäla förändring av skolgång

Har ni sökt och fått plats på fristående skola i kommunen, skola i annan kommun/land eller i en specialskola behöver ni anmäla förändringen av skolgång till kommunen. Läs mer och hitta blanketter här:

Skyldigheter vid förändring av skolgång

Sidan publicerades