Avskiljande vägg för kort

Det händer att de avskiljande väggarna ibland är för korta, att de inte går hela vägen ut i takfot. Det innebär att samtliga vindsutrymmen står i direkt öppen förbindelse med varandra. Det medför att en brand kan spridas obehindrat mellan vindarna tidigt i brandförloppet.

Den avskiljande väggen är för kort, den går ej hela vägen ut i takfoten.

Exempel på åtgärd vid för kort avskiljande vägg

Att den avskiljande väggen inte går hela vägen ut i takfot innebär att det på något sätt behöver åtgärdas. Ett exempel är att bygga till en del av den avskiljande väggen. För att en avskiljande vägg ska klara av funktionskravet på EI 30 krävs då minimum en 70 millimeter bred träregel med minst 12 millimeter gips på vardera sida. EI 30 betyder att konstruktionen är brandtät (E) och isolerande (I) under 30 minuter.

På bilden nedan syns en avskiljande vägg som är byggd med gips mot en takstol från den ena sidan medan det är tillbyggt med 45 millimeter bred träregel från den andra sidan där det monteras minst 12 millimeter gips på utsidan. Mellan den tillbyggda regeln och takstolen är det på bilden ett luftrum som har en isolerande förmåga. Anledningen till att den avskiljande väggen på bilden byggdes som den gjorde är för att ge en liknande tjocklek på den tillbyggda avskiljande väggen som det är på den befintliga. Den tillbyggda avskiljande väggen ska byggas tätt mot den befintliga.

Här har de byggt till en extra del av den avskiljande väggen, där det tidigare inte har funnits något avskiljande, från båda sidor. Efter att reglarna har satts upp monterades gips på den här sidan som ansluter tätt mot den befintliga avskiljande väggen. (Därefter återstod gips på undersida råspont i det här fallet samt att täta den ventilerade takfoten den närmsta metern på den här sidan avskiljande väggen.)

Sidan publicerades