Hål och skador i väggen

Det är relativt vanligt att det finns hål i de avskiljande väggarna på vinden mellan radhusen. Det kan till exempel vara genomföringar för kablar och ventilation som inte är korrekt tätade. Det kan också finnas andra typer av skador som måste åtgärdas. Detta gör att väggen är otät och avskiljningen inte fungerar under avsedd tid. Brand och rök kan då snabbt sprida sig genom vinden och leda till både onödiga och omfattande egendomsskador.

Exempel på åtgärd: täta med brandklassad tätningsmassa

Mindre hål eller skador kan tätas med brandklassad tätningsmassa typgodkänd i samma brandklass som den avskiljande väggen. Kontakta fackhandeln för att fråga vilken tätningsmassa som är lämplig. Brandförsvaret har inte möjlighet att svara på det. Det är mycket viktigt att kontrollera med återförsäljaren att produkten är lämplig att använda för ändamålet. En del brandklassade tätningsmassor tål nämligen inte direkt flampåverkan.

Större hål och skador kan åtgärdas genom att montera gipsskivor med en tjocklek på minst 12 millimeter på vardera sidan om hålen eller använda ett annat, ur brandsynpunkt, likvärdigt material.

Tätning av rörgenomföring och gipsglipa med expanderande brandfog. Foto: Magnus Öhman

Tätning av rörgenomföring och gipsglipa med expanderande brandfog. Foto: Magnus Öhman

Det även går att använda sig av mineralull, helst stenull, för att täta håligheter. Det är i så fall bra om det säkerställs att det kommer sitta på plats och inte faller undan. Isoleringen ska heller inte tryckas ihop allt för mycket då risken är att isoleringen tappar mycket av den isolerande förmågan.

Sidan publicerades