Vindsbjälklag av betong

I de fall det är ett vindsbjälklag av betong är det viktigt att kontrollera de genomföringar som är i vindsbjälklaget, att de är utförda täta. Är de inte utförda täta går det att se exempel på åtgärder under Hål och skador i väggen.

Otät genomföring i vindsbjälklaget.

Sidan publicerades