Ändra konstruktion

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra bärande konstruktion är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan ska lämnas in till byggnadsnämnden och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Är du osäker på om det du ska göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen kontakta en konstruktör.

Bygglov kan krävas om ändringen leder till exempelvis förändrad takhöjd, takvinkel eller annan fasadändring.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Påverkar ändringen byggnadens fasad?
 • Har byggnaden något särskilt bevarandevärde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs
 • För stora ingrepp eller ändringar i konstruktionen kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning om ändringen påverkar byggnadens brandskyd

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa , 919.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Gör anmälan

Så hanterar vi dina personuppgifter

Anmäl genom att fylla i en blankett. Den underskrivna blanketten kan du sedan posta till

Bygglov
Umeå kommun
90184 Umeå

eller skanna och mejla till bygglov@umea.se tillsammans med dina ritningar.

Vi har uppgraderat vårt ärendehanteringssystem och är därför tvugna att stänga vår e-tjänst under en period. Vi arbetar skyndsamt med att det åter ska vara möjligt att anmäla digitalt och signera med Bank-ID. Tills dess använder du blanketten nedan.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades