Ändra konstruktion

Vilken ansökan krävs?

Att ändra bärande konstruktion är en anmälningspliktig åtgärd. En anmälan ska lämnas in till byggnadsnämnden och ett startbesked krävs innan åtgärden får påbörjas. Är du osäker på om det du ska göra innebär ändringar i den bärande konstruktionen kontakta en konstruktör.

Bygglov kan krävas om ändringen leder till exempelvis förändrad takhöjd, takvinkel eller annan fasadändring.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan.

 • Påverkar ändringen byggnadens brandskydd?
 • Påverkar ändringen byggnadens tillgänglighet?
 • Påverkar ändringen byggnadens fasad?
 • Har byggnaden något särskilt bevarandevärde?
 • Vilka ritningar och handlingar krävs
 • För stora ingrepp eller ändringar i konstruktionen kan en kontrollansvarig krävas.
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som ändringen berör
 • Beskrivning av vilka ändringar som utförs
 • Planritning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning om ändringen påverkar byggnadens brandskyd

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades