Ändra eller installera en hiss

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra eller installera en ny hiss eller annan motordriven anordning är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja installationen eller ändringen krävs ett startbesked. Bygglov kan även krävas om åtgärden till exempel innebär ingrepp i fasaden för ny motordriven port eller att ett utvändigt hisschakt tillkommer.

En hiss kan till exempel vara en korghiss, plattformshiss eller trapphiss. Andra motordrivna anordningar som också är anmälningspliktiga utöver hissar är portar, grindar, dörrar, rulltrappor, rullramper, linbaneanläggning, rullgaller, rörliga väggar (till exempel i idrottshallar), sopsugar, sopkomprimatorer och sopskruvar.

Förberedelser

Viktigt att utreda/göra innan du gör en anmälan:

  • Vilka eventuella tillgänglighetskrav som ställs på den nya hissen
  • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskyddeller konstruktion
  • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs

Ritningar och handlingar som alltid krävs

  • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
  • Planritningar från alla våningsplan som berörs av installationen eller ändringen
  • Teknisk specifikation på vilken typ av hiss eller annan motordriven anordning som ska installeras.

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa Öppnas i nytt fönster..

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt. Du som lämnar in ansökan blir kontaktperson i ärendet och företaget eller föreningen du företräder blir juridiskt sett sökande/byggherre.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades