Ändra eller ny installation av ventilationssystem

Vilken ansökan krävs?

Att väsentligt ändra ett ventilationssystem eller installera ett nytt ventilationssystem är en anmälningspliktig åtgärd. För att få påbörja installationen eller ändringen krävs ett startbesked.

Bygglov kan krävas för fasadändring om nya ventilationshuvar monteras på tak eller annan utvändig anordning.

Förberedelser

Viktigt att utreda innan du gör en anmälan

 • Påverkar installationen eller ändringen byggnadens brandskydd?
 • Innebär installationen eller ändringen att det krävs några åtgärder för att klara installationsbuller eller överhöring mellan rum?
 • Hur säkerställs att fräsch och ren utomhusluft tillförs byggnaden?
 • Hur säkerställs att frånluft inte förs tillbaka in i byggnaden, planera placering av tilluft och frånluft?
 • Upprätta de ritningar och handlingar som krävs.

Ritningar och handlingar som alltid krävs

 • Situationsplan som visar vilken byggnad som installationen eller ändringen görs i
 • Planritningar om ändring av planlösning eller om ändringen berör fläktrum
 • Ventilationsritningar eller flödesscheman
 • Brandskyddsbeskrivning vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Bullerprojektering vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande
 • Kontrollansvarig vid större ändringar eller installationer i flerbostadshus, skolor och liknande

Ritningar och handlingar ska vara i pdf-format.
Filerna får inte innehålla flera sidor om det är ritningar.

Fler ritningar och handlingar kan krävas senare i handläggningen.

Avgifter

En avgift för din ansökan kommer tas ut enligt byggnadsnämndens taxa. Kostnaden är cirka 5 800–11 800 kronor beroende på om det krävs ett tekniskt samråd eller inte. Se exempel nedan. Söker du för flera olika åtgärder i samma ärende påverkar det avgiften per sökt ärende. Vissa kostnader debiteras bara en gång oavsett antal sökta åtgärder. Fullständig taxa för byggnadsnämndens verksamheter hittar du på sidan Avgifter, taxor

Avgift för ansökan kommer tas ut även om den återkallas, avvisas eller om du får ett negativt beslut.

Genomförandeavgift med tekniskt samråd – 11 750 kr

Genomförandeavgift utan tekniskt samråd – 5 875 kr

Ansök om bygglov eller gör anmälan

Logga in med BankID och följ de olika stegen för att ansöka digitalt.

Handläggningstiden börjar när anmälan är komplett

Vi granskar din anmälan för att se om den innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som krävs.

Om anmälan inte är komplett meddelar vi dig att du måste komplettera inom en viss tid, vilket kallas för ett föreläggande om komplettering.

När din anmälan innehåller alla handlingar, ritningar och uppgifter som vi behöver så är den komplett och handläggningstiden påbörjas. Vi har nu 4 veckor på oss att fatta ett beslut om startbesked. Om vi behöver utreda anmälan mer kan handläggningstiden förlängas med ytterligare 4 veckor.

Sidan publicerades