Flygfoto över del av Hörnefors med det aktuella området markerat i rött

Östra fabriksviken, Hörnefors

Typ av verksamhet

Området är främst lämpligt för småindustri; exempelvis mindre tillverkning, bygg- och installationsföretag och verkstäder.

Tidplan

Under våren/sommaren 2021 avstyckas den tillgängliga marken till tomter. Markanvisning sker löpande.

Tomtstorlek och pris

Från ca 3 000 kvm upp till ca 5 000 kvm. Markpriset är 150 kr/kvm

Intresseanmälan för markanvisning

Umeå kommun inbjuder till intresseanmälan för markanvisning inom området.

Områdesbeskrivning

Östra Fabriksviken industriområde ligger i Hörnefors, cirka 3 mil söder om Umeå. Området är beläget ca 1,5 km från E4, vid Fabriksviken. Totalt omfattar området ca 30 000 kvm varav ca 16 000 kvm finns tillgängligt i dagsläget. Området är enligt detaljplanen avsedd för småindustriändamål. Delar av vägarna är kommunala men merparten enskilda.

Sidan publicerades