en liten bäck, blommor, träd, gräsmatta

Dina tankar och idéer är mycket viktiga för att utveckla parkerna och kommer att vägleda arbetet. För att samla in tankar och idéer finns Umeå kommun på plats i Vänortsparken och Döbelns park under två dagar i oktober. Berätta vad du gör i dessa parker i dag och vad du skulle vilja kunna göra. Finns det några särskilda funktioner eller kvaliteter du saknar? Diskutera det med ansvariga från Umeå kommun.

Vänortsparken
Torsdag 14 oktober, klockan 10.00–15.00

Ingen anmälan krävs.

Vi följer rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att hindra smittspridning.

 

Vänortsparken

Vänortsparken är en välbesökt stadspark som fungerar som en grön oas i staden. Parkens lummighet och rumsbildande former är utmärkande och särskiljer parken från andra. Vänortsparkens flora är rik på intressanta växter, här växter bland annat hundtandsliljan som blommar med gula eleganta klockor i mitten av maj.

En frodig park

Vänortsparken utgörs av en skålformad gräsyta som är koncentrerad till parkens mitt. Kring den öppna gräsytan finns träd- och buskar som omsluter parken i en frodig grönska. Längs parken norra rinner en bäck som kantas av perenna planteringar. Längs med de perenna planteringarna löper grusgångar och där vägen korsar bäcken finns broar.

Vänorterna

I parken finns Umeås sex vänorter representerade: Helsingör i Danmark, Vasa i Finland, Petrozavodsk i Ryssland, Harstad i Norge, Wurtsburg i Tyskland och Saaskaton i Kanada. Varje vänort har fått en plats tillägnad. Ursprungligen var planteringarna kring de olika platserna representerade med växter som härstammade från respektive vänort. I Vänorts­parken finns ett jordklot med vänorternas geografiska lägen markerade som ska symbolisera vänskapen. Konstverket står vid entrén mot den nordvästliga entrén mot gågatan.

År 1985 utsedde FN detta år till The year of the forest, skogens år. För att manifestera FNs aktion planterades ett riksträd i form av en ornäsbjörk. Det har senare visat sig att det björken som planterades var en annan björksort som liknar ornäsbjörken.

Växterna i Vänorten

Vänortsparken innehåller över tjugo olika trädsorter och ett trettiotal olika prydnadsbuskar. Här finns många olika barrträd i fina exemplar. Fujigran, pichtagran och blågran, för att nämna några. Växtlistor finns nedan att ladda ner och skiva ut.

Parken tidigare

År 1851 bidades en förening för trädplantering på allmänna platser. Intresset för trädgårdsplantering resulterade i bildandet av en trädgårdsförening som år 1858 fick så gräs och plantera träd på Kyrktorget som tidigare låg där Vänortsparken ligger i dag. Stadens damer auktionerade ut "fruntimmers­arbeten" för att använda vinsten till stadens försköning det vill säga plantering av träd och sådd av gräsmattor.

Stadsbranden år 1888 ödelade hela parkkvarteret. En livlig diskussion hos stadens styrande förekom huruvida ytan skulle utgöras av park eller lekplats. Skolparken kom att utgöra stadens fotbollsplan fram till år 1925 då Gammliavallen byggdes. År 1985 utfördes en omdaning av Skolparken och Vänortspark iordningställdes.

Mer information

Sidan publicerades