Miljöråd för stugägare

Äger du en stuga eller fastighet nära vatten?  

Klimatambassadören Staffan Ling om tipsar om fyra miljöproblem som kan uppstå i våra vatten.

I samband med världsnaturdagen 5 juni har Länsstyrelsen i Västerbotten i samarbete med kustkommunerna Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå och Umeå valt att lyfta vattenmiljön i Västerbotten.

– Jag har hela mitt liv levt nära naturen och upplever allt starkare vilken tillgång vårt vatten är. Samtidigt kan jag bli bekymrad när jag ser hur man försöker tukta naturen ända ner till vattnet vid fritidsboende. Man tar ju bort ett naturligt skydd och ett naturligt filter av rent oförstånd, säger Staffan Ling.

Positiv inverkan på miljön

Förhoppningen är att filmen ska inspirera stugägare till att göra ännu mer för miljön och till att söka rätt på mer information om vad det går att göra i sin närhet.

– Det vi tipsar om i filmen har en positiv inverkan på minst 5 av de 16 miljömål som vi ska uppnå. Alla kan vi göra någonting, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Fyra miljötips till dig som är stugägare

1. Spara en kantzon vid strandkanten

Behåll träd och buskar, anlägg ingen gräsmatta ända ned till vattnet. Kantzonen fungerar som ett filter för att inte skadliga ämnen ska föras ut i vattnet. Växterna skapar också en fin miljö för insekter och vattendjur samt bevara vattenkvalitén.

2. Samverka med grannarna om brygga, muddring och pir

Dels blir det billigare och dessutom samlas all båttrafik till en plats och har mindre påverkan på miljön för både djur och växter. Kom ihåg att allt arbete som utförs i vatten är anmälningspliktigt. Anmäler gör du antingen hos din kommun eller länsstyrelsen. Större markarbeten anmäler du till Mark-och miljödomstolen.

3. Se över avloppet

Om du har ett gammalt avlopp så kan det läcka ut i vattnet och sprida skadliga kemikalier och bakterier. Kontakta kommunen för tillsyn av ditt avlopp.

4. Håll skräp borta från vattnet

Plocka skräp från din tomt så det inte blåser ut i vattnet. Så värnar du om både djur och natur.

Sidan publicerades