Klimatutmaningar och fokusområden

Umeå klimatfärdplan är uppdelad i flera fokusområden som speglar klimatutsläppen i Umeå. Det är områden där det finns både stora behov av och stora möjligheter till utsläppsminskning. Inom varje fokusområde finns det ett antal definierade klimatutmaningar – konkreta sätt att minska de egna utsläppen.

Färdplanens fem fokusområden är

 1. mobilitet och transporter
 2. energi och byggd miljö
 3. konsumtion och cirkulär ekonomi
 4. mat och jordbruk
 5. kompletterande klimatutmaningar.

Här kan du läsa om fokusområdena och vilka utmaningar som har antagits av organisationerna som är med i klimat­färdplanen.

Transporter står för ungefär hälften av alla utsläpp i kommunen, dit räknas allt från persontransporter till gods­transporter och inrikes och utrikesflyg. Av dessa står persontransporter för cirka 20 procent av utsläppen och är därmed en av de absolut största utmaningarna inom Umeås klimatomställning.

Utmaningar inom fokusområdet mobilitet och transporter:

 1. Underlätta för lokalt hållbart resande
 2. Skifta till hållbar personbilsflotta
 3. Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor
 4. Välj hållbar godstransport
 5. Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Underlätta för lokalt hållbart resande

Vi åtar oss att vidta åtgärder som underlättar för gående, cyklister och de som åker kollektivt till och från vår verksamhet.

 • AB Bostaden
 • AFRY
 • Atea
 • Balticgruppen AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Clockwork Umeå AB
 • Diös Fastigheter AB
 • Esam AB
 • Grant Thornton Sweden AB - Umeåkontoret
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Link Arkitektur AB
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • OK Västerbotten
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • SEB Umeå
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Swedavia Umeå Airport
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Umeå universitet
 • Visit Umeå AB
 • Volvo GTO Umeå
 • White arkitekter AB

Skifta till hållbar personbilsflotta

Vi åtar oss att skifta till en mer hållbar fordonsflotta. Alla bilar som organisationen köper in, hyr och leasar ska vara miljöbilar. Befintliga fordon i fordonsflottan som drivs med fossila bränslen ska i stället drivas med fossilfria och förnybara bränslen.

 • AB Bostaden
 • AFRY
 • Atea
 • Balticgruppen AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Clockwork Umeå AB
 • Coompanion Västerbotten
 • Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
 • Esam AB
 • Hållbar Teknik Sverige AB
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • iTid, Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Ocab Norr AB
 • OK Västerbotten
 • Peab
 • Polarbrödsgruppen AB
 • Region Västerbotten
 • SEB Umeå
 • Signify Sweden AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sweco Sverige AB
 • Umeå Energi AB
 • Umeå Hamn AB
 • Umeå kommun
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Vakin
 • VNB Byggproduktion

Skapa resepolicy för färre och mer hållbara tjänsteresor

Vi åtar oss att minska resorna och resa mer hållbart vid tjänste- och affärsresor genom att kartlägga organisationens tjänsteresor och att ta fram, anta och genomföra en plan för att främja tjänsteresor med fossilfria och förnybara transportmedel.

 • AFRY
 • Atea
 • Balticgruppen AB
 • Clockwork Umeå AB
 • Coompanion Västerbotten
 • Diös Fastigheter AB
 • Esam AB
 • Hotelldrift CL Umeå AB (Clarion Hotel Umeå)
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • iTid, Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Ocab Norr AB
 • OF Bygg AB
 • OK Västerbotten
 • Peab
 • Polarbrödsgruppen AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • SEB Umeå
 • Signify Sweden AB
 • Sweco Sverige AB
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Tyréns Sverige AB
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå kommun
 • Umeå Kommunföretag
 • Umeå Parkerings AB, Upab
 • Vakin
 • Visit Umeå AB
 • VNB Byggproduktion
 • White arkitekter AB

Välj hållbar godstransport

Vi åtar oss att se över våra närings- och leveranskedjor samt upphandlingar och i största möjliga mån välja att transportera gods med järnväg, sjöfart eller med lastbilar som drivs med antigen el, biodrivmedel eller vätgas.

 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Blå Huset Hotell Umeå AB
 • Bygma AB
 • Cytiva Umeå
 • Hållbar Teknik Sverige AB
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Polarbrödsgruppen AB
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • Signify Sweden AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
 • Umeå Hamn AB
 • Umeå kommunföretag
 • Volvo GTO Umeå

Skifta till hållbar lastbilsflotta samt energieffektivisera lastbilstransporter

Vi åtar oss att välja lastbilar som drivs med drivmedel med låg klimatpåverkan, dels att effektivisera gods­logistiken, dels att uppnå höga fyllnadsgrader och tillämpa eco-driving. Organisationens egna lastbilar, både lätta lastbilar och tunga lastbilar, ska därför drivas i största möjliga mån med el, biodrivmedel eller vätgas. Vi åtar oss även att göra själva transporterna så effektiva som möjligt.

 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Bygma AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Ramboll
 • SCA

Energi som el och fjärrvärme genererar utsläpp motsvarande en femtedel av Umeås territoriella utsläpp. Därför är energieffektivisering kombinerad med förbättrad produktion av energi viktiga åtgärder för omställningen.

Hur vi planerar och bygger har också stor påverkan på våra klimatutsläpp. Inom byggsektorn genereras utsläpp från byggmaterial, transporter, arbetsmaskiner för exempelvis grundläggning och schaktning samt energianvändning. För Umeå som en växande stad och kommun är detta därför ett extra viktigt område.

Utmaningar inom fokusområdet Energi och byggd miljö:

 1. Bygg i klimatsmarta material
 2. Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus
 3. Skifta till hållbara arbetsmaskiner
 4. Energieffektivisera lokaler och bostäder
 5. Effektivisera lokalanvändning
 6. Välj hållbar uppvärmning
 7. Producera och konsumera mer hållbar energi

Bygg i klimatsmarta material

Vi som utför eller beställer byggprojekt åtar oss att påbörja nya projekt i trä eller andra klimatsmarta material.

 • AB Bostaden
 • Balticgruppen AB
 • Bygma AB
 • Diös Fastigheter AB
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • iTid, Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • Norra Skog
 • OF Bygg AB
 • Peab
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • Skanska Sverige AB
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Umeå Hamn AB
 • VNB Byggproduktion

Bygg bostäder och lokaler som lågenergihus

Vi som utför eller beställer byggprojekt åtar oss att uppföra lågenergihus i nya projekt.

 • iTid, Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • OF Bygg AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • Rototilt Group AB
 • Skanska Sverige AB
 • VNB Byggproduktion

Skifta till hållbara arbetsmaskiner

Vi åtar oss att sätta ett målår då verksamhetens alla arbetsmaskiner ska vara hållbara, med identifierade delmål längs vägen.

 • AB Bostaden
 • Atea
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Bygma AB
 • Diös Fastigheter AB
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Norra Skog
 • Ocab Norr AB
 • Peab
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Skanska Sverige AB
 • Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
 • Vakin

Energieffektivisera lokaler och bostäder

Vi åtar oss att energieffektivisera våra befintliga bostäder och lokaler, så att klimatutsläppen från energianvändning blir så låg som möjligt.

 • AB Bostaden
 • Balticgruppen AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Bygma AB
 • Cytiva Umeå
 • Diös Fastigheter AB
 • Handelsbanken Umeå City
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Link Arkitektur AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • OK Västerbotten
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • Rototilt Group AB
 • Signify Sweden AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
 • Sweco Sverige AB
 • Swedavia Umeå Airport
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Umeå Energi AB
 • Umeå kommun
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Volvo GTO Umeå

Effektivisera lokalanvändning

Vi åtar oss att effektivisera vår lokalanvändning.

 • AFRY
 • Atea
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Diös Fastigheter AB
 • Esam AB
 • Grant Thornton Sweden AB - Umeåkontoret
 • Hotelldrift CL Umeå AB (Clarion Hotel Umeå)
 • Hållbar Teknik Sverige AB
 • Link Arkitektur AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Ocab Norr AB
 • Peab
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • Rototilt Group AB
 • Signify Sweden AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sweco Sverige AB
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Tyréns Sverige AB
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå universitet
 • Volvo GTO Umeå

Välj hållbar uppvärmning

Vi åtar oss att fasa ut mindre hållbara och ineffektiva uppvärmningskällor och i stället använda metoder som fjärrvärme, värmepumpar eller bioenergilösningar.

 • AB Bostaden
 • AFRY
 • Bygma AB
 • Cytiva Umeå
 • Diös Fastigheter AB
 • Esam AB
 • Hotelldrift CL Umeå AB (Clarion Hotel Umeå)
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Link Arkitektur AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Norra Skog
 • Ocab Norr AB
 • Peab
 • Region Västerbotten
 • Rototilt Group AB
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
 • Sweco Sverige AB
 • Swedavia Umeå Airport
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • VNB Byggproduktion
 • Volvo GTO Umeå

Producera och konsumera mer hållbar energi

Vi åtar oss att producera egen el, till exempel via solceller eller att köpa ursprungsmärkt och el som bara produceras av förnyelsebara energikällor.

 • AB Bostaden
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Bygma AB
 • Cytiva Umeå
 • Diös Fastigheter AB
 • Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
 • Esam AB
 • Link Arkitektur AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Ramboll
 • Rototilt Group AB
 • SCA
 • Signify Sweden AB
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Umeå Energi AB
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Vakin
 • VNB Byggproduktion

Nuvarande konsumtionsmönster i Umeå är inte hållbara och bidrar till höga klimatutsläpp – lokalt i Umeå och i andra delar av världen där varorna produceras. Därför måste konsumtionsmönstren förändras så att de i stället bidrar till minskade klimatutsläpp.

Utmaningar inom fokusområdet Konsumtion och cirkulär ekonomi:

 1. Minska klimatpåverkan från resursanvändning
 2. Använd mindre och mer hållbar plast
 3. Använd och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service
 4. Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Minska klimatpåverkan från resursanvändning

Vi åtar oss att genomföra en kartläggning av resursflöden, utifrån kartläggningen ta fram en handlingsplan samt genomföra framtagna åtgärder för att minska både avfall och klimatpåverkan.

 • AB Bostaden
 • Atea
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Bygma AB
 • Clockwork Umeå AB
 • Coompanion Västerbotten
 • Cytiva Umeå
 • Diös Fastigheter AB
 • Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
 • Esam AB
 • Grant Thornton Sweden AB - Umeåkontoret
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • iTid, Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Norra Skog
 • OF Bygg AB
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • SCA
 • Signify Sweden AB
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sweco Sverige AB
 • Swedavia Umeå Airport
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Umeå Energi AB
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå universitet
 • Vakin
 • Visit Umeå AB
 • White arkitekter AB

Använd mindre och mer hållbar plast

Vi åtar oss att se över vår plastanvändning och identifiera områden där plastanvändningen kan minimeras eller där plasten kan ersättas med alternativa material och sedan hitta nya sätt att minska användningen av plastprodukter. Samtidigt ska andelen använd plast som kommer från återvunnen råvara öka. Likaså andelen plast som återvinns eller återanvänds ökas.

 • AFRY
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Blå Huset Hotell Umeå AB
 • Bygma AB
 • Cytiva Umeå
 • Esam AB
 • Martin & Servera Logistik AB
 • OK Västerbotten
 • Polarbrödsgruppen AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • SEB Umeå
 • Signify Sweden AB
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå kommunföretag
 • White arkitekter AB

Använd och utveckla delningstjänster inom mobilitet och service

Vi åtar oss att börja använda olika delningstjänster inom mobilitet och service och om möjligt bidra till utvecklingen av tjänsterna.

 • AB Bostaden
 • AFRY
 • Balticgruppen AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Coompanion Västerbotten
 • Esam AB
 • Hållbar Teknik Sverige AB
 • Link Arkitektur AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • Skanska Sverige AB
 • Umeå kommun
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Visit Umeå AB

Skifta till fossilfria finansiella investeringar och kapitalplaceringar

Vi åtar oss att göra en kartläggning av nuvarande investeringar och placeringar samt ta fram en placeringspolicy med kriterier som främjar hållbara och fossilfria investerings- och placeringsalternativ.

 • Esam AB
 • Handelsbanken Umeå City
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Martin & Servera Logistik AB
 • Norra Skog
 • Region Västerbotten
 • SEB Umeå
 • Umeå kommunföretag

Produktion och konsumtion av livsmedel bidrar till klimatutsläppen lokalt som globalt: dels orsakar produktionen av vissa livsmedel stora utsläpp, dels slängs en stor del av våra livsmedel helt i onödan. Därför måste vi arbeta med både produktion och konsumtion av livsmedel för att bidra till klimatomställningen.

Utmaningar inom fokusområdet Mat och jordbruk:

 1. Konsumera större andel klimatsmart mat
 2. Minska matsvinn
 3. Använd mindre och mer hållbar gödsel

Konsumera större andel klimatsmart mat

Vi åtar oss att i första hand öka andelen växtbaserade maträtter och inköpta råvaror i egen verksamhet, i andra hand även öka andelen närproducerad mat.

 • Blå Huset Hotell AB
 • Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
 • Esam AB
 • Grant Thornton Sweden AB - Umeåkontoret
 • Link Arkitektur AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • SEB Umeå
 • Sweco Sverige AB
 • Umeå kommunföretag
 • Visit Umeå AB
 • White arkitekter AB

Minska matsvinn

Vi åtar oss att regelbundet mäta och aktivt arbeta för att minska matsvinnet inom den egna verksamheten.

 • AFRY
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Blå Huset Hotell AB
 • Esam AB
 • Hotelldrift CL Umeå AB (Clarion Hotel Umeå)
 • Martin & Servera Logistik AB
 • OK Västerbotten
 • Polarbrödsgruppen AB
 • Region Västerbotten
 • SEB Umeå
 • Tyréns Sverige AB
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå kommun
 • Umeå kommunföretag
 • Vakin

Använd mindre och mer hållbar gödsel

Vi åtar oss att både minska vår användning av gödsel och i största möjliga mån använda mer hållbara alternativ.

Kompletterande klimatutmaningar

Här avses åtgärder som kompletterar – och alltså inte ersätter – mer direkta åtgärder för minskning av klimatutsläpp. Trots en mindre direkt påverkan på organisationernas egna utsläpp är de ändå viktiga pusselbitar i Umeås klimatomställning som helhet.

Kompletterande klimatutmaningar:

 1. Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster
 2. Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Skydda och stärk lokala ekosystemtjänster

Lokala ekosystemtjänster erbjuder möjligheter att skapa kolsänkor, förbättra Umeås klimatanpassning, bevara och bidra till biologisk mångfald, skapa nya grönområden och förbättra livskvalitet.

Vi åtar oss genomföra åtgärder som främjar den lokala biologiska mångfalden samtidigt som de också bidrar till klimatomställningen.

 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Diös Fastigheter AB
 • Esam AB
 • Link Arkitektur AB
 • Ramboll
 • SCA
 • Skanska Sverige AB
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Umeå Energi AB
 • Umeå Folkets Hus
 • Umeå kommun
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå universitet

Utbilda och engagera i klimat- och hållbarhetsfrågor

Genom inkludering i omställningsprocessen och hållbarhetsarbetet kan vi öka intresset för klimat-och hållbarhetsfrågor öka och skapa ny värdefull kunskap för verksamheten eller organisationen.

Vi åtar oss att genomföra åtgärder som främjar kunskap och engagemang i klimat-och hållbarhetsfrågor i vår verksamhet.

 • AB Bostaden
 • AFRY
 • Atea
 • Balticgruppen AB
 • Bilfrakt Bothnia AB
 • Blå Huset Hotell Umeå AB
 • Clockwork Umeå AB
 • Coompanion Västerbotten
 • Cytiva Umeå
 • Diös Fastigheter AB
 • Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB
 • Esam AB
 • Grant Thornton Sweden AB - Umeåkontoret
 • Handelsbanken Umeå City
 • Hotelldrift CL Umeå AB (Clarion Hotel Umeå)
 • Hållbar Teknik Sverige AB
 • Infrastruktur i Umeå AB
 • Link Arkitektur AB
 • Länsförsäkringar Västerbotten
 • Norra Skog
 • OF Bygg AB
 • OK Västerbotten
 • Ragn-Sells Recycling AB
 • Ramboll
 • Region Västerbotten
 • RISE
 • Rototilt Group AB
 • SCA
 • SEB Umeå
 • Signify Sweden AB
 • Skanska Sverige AB
 • StjärnaFyrkant (LTS Telekommunikation AB)
 • Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå
 • Sweco Sverige AB
 • Tengbom Arkitektkontor
 • Tyréns Sverige AB
 • Umeå Hamn AB
 • Umeå kommunföretag
 • Umeå parkerings AB, Upab
 • Umeå universitet
 • Vakin
 • Visit Umeå AB
 • White arkitekter AB
Sidan publicerades