Flygfoto över Aspgärdan på Böleäng

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Områdesbeskrivning

På Böleäng söder om Umeälven planeras för ett nytt bostadsområde på den kommunala fastigheten Böleå 12:2.

Området är beläget knappt två kilometer från centrum och ligger i nära anslutning till älven och Bölesholmarna, som är ett populärt utflyktsmål. Men den nya Lundabron tar man sig dessutom snabbt över till andra sidan älven. Området ligger nära en av Umeås största arbetsplatser, Volvo lastvagnar.

Planer för området

En ny detaljplan håller på att tas fram för området. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av flerbostadshus i 4–5 våningar med cirka 150-200 bostäder. Planen innehåller även en tomt för förskola i två våningar innehållande sex avdelningar.

Bostadsbebyggelsen uppförs i en uppbruten kvartersstruktur runt gårdar som skyddas från buller och avgaser. Bebyggelsestrukturen är anpassad för att möjliggöra bra solinsläpp på bostadsgårdarna och förskolegården. Bostadsexploateringen förutsätter att boendeparkeringen löses i ett underjordiskt parkeringsgarage.

Tidplan

Utbyggnad av området kommer att ske då detaljplanen har fått laga kraft. Förskolan inom området planeras att byggas först.

Sidan publicerades