Flygfoto över Aspgärdan på Böleäng

Böleäng, kvarteret Aspgärdan

Områdesbeskrivning

På Böleäng söder om Umeälven planeras för ett nytt bostadsområde på den kommunala fastigheten Böle 12:2.
Området är beläget knappt två kilometer från centrum och ligger i nära anslutning till älven och Bölesholmarna, som är ett populärt utflyktsmål. Men den nya Lundabron tar man sig dessutom snabbt över till andra sidan älven. Området ligger nära en av Umeås största arbetsplatser, Volvo lastvagnar.

Planer för området

Inom planområdet planeras det för cirka 150-200 bostäder samt en förskola. Parkeringarna planeras lösas under mark i nedgrävda garage.

Detaljplan

En detaljplan för området antogs i mars 2020 men överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) 2020-03-25. MMD beslutade 2020-11-02 att upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen. Umeå kommun kommer inte att överklaga domen vidare till mark- och miljööverdomstolen men har ansökt om ny detaljplan för den kommunala delen av planområdet. Vi kommer att uppdatera denna sida när den nya detaljplanen kommit längre.

Sidan publicerades