Flygfoto över Stenmogärdet

Backen, Stenmorgärdet

Planer för området

Planläggning pågår för cirka 200 bostäder, skollokaler och konstgräsplan.

Tidplan

Utbyggnad tidigast 2021-2022. Markanvisningsförfrågan kan tidigast gå ut då detaljplanen vunnit laga kraft.

Områdesbeskrivning

I det populära bostadsområdet Backen, med närhet till älvens strandpromenad, pågår planläggning för cirka 200 bostäder och en konstgräsplan. Planområdet ligger nordväst om korsningen Sockenvägen/Umedalsallén och bebyggelsen ska länkas till det gamla sjukhusområdet Umedalen i norr och skolmiljön i väster.

Sidan publicerades