Flygfoto över Stenmogärdet

Backen, Stenmorgärdet

Planer för området

Planläggning pågår för cirka 200 bostäder, skollokaler och konstgräsplan.

Tidplan

Utbyggnad tidigast 2025–2026. Markanvisningsförfrågan kan tidigast gå ut då detaljplanen vunnit laga kraft.

Områdesbeskrivning

I det populära bostadsområdet Backen, med närhet till älvens strandpromenad, pågår planläggning för cirka 200 bostäder, en förskola och en konstgräsplan. Planområdet ligger nordväst om korsningen Sockenvägen/Umedalsallén och bebyggelsen ska länkas till det gamla sjukhusområdet Umedalen i norr och skolmiljön i väster.

Sidan publicerades