FLygfoto med Guldskrinet markerat i rött

Haga, kvarteret Guldskrinet

Planer för området

Inom planområdet planeras det för cirka 350–400 bostäder med möjlighet till verksamheter i bottenplan mot Rothoffs­vägen. Parkeringarna avses lösas i ett nytt parkeringshus som även ska avskärma bostäderna från ljus och buller från Umeå Energi Arena. Planförslaget ska även möjliggöra för en hållbar dagvattenhantering, goda ljud- och ljusförhållanden för nya bostäder, en stadsmässig utformning mot omgivande gator som ger liv åt det offentliga rummet och tillgänglighet till Gammliaskogen.

Tidplan

Planförslaget var ute på samråd från 2022-02-17 till och med 2022-03-10. Efter samrådet behandlas inlämnade synpunkter och kompletterande utredningar tas fram. Därefter revideras planförslaget inför granskning.

Läs mer om planprocessen och planförslaget på Detaljplanerings sida Länk till annan webbplats..

Områdesbeskrivning

I stadsdelen Haga i Umeå ligger kommunens fastighet Guldskrinet 1. På den norra delen av fastigheten planeras nu
för bostadsbebyggelse.

Exploateringsprojektet på Guldskrinet har ett fantastiskt läge bara 1,5 kilometer från Umeå centrum och alldeles intill stadsskogen Stadsliden och Hagaparken. Stadsliden är ett populärt rekreationsområde året om. Där går i dag elljusspår
i direkt anslutning till den planerade bebyggelsen där längdskidspår dras upp på vintern och på andra sidan skogen
finns Umeås stadsnära slalombacke Bräntberget.

Projektet innebär komplettering på befintlig kvartersmark och utveckling av en stadsdel där infrastruktur, kollektivtrafik, skola, förskolor och annan service redan finns. I omgivningen finns även Västerbottens museum och söder om plan­området ligger idrottsplatsen Umeå Energi Arena. Bara en kort cykeltur bort ligger Norrlands universitetssjukhus, universitetsområdet samt centrala Umeå.

Marktilldelning

Markanvisning av området gjordes 2017 där fyra aktörer valdes ut bland 33 inkomna förslag. Umeå kommun har tecknat föravtal med dessa fyra aktörer, se de vinnande förslagen här nedan:

Sidan publicerades www.umea.se/guldskrinet