FLygfoto med Guldskrinet markerat i rött

Haga, kvarteret Guldskrinet

Planer för området

Inom planområdet planeras det för cirka 350–400 bostäder och möjlighet till en fyra avdelningars förskola. Parkeringarna avses lösas i ett nytt parkeringshus som även ska avskärma bostäderna från ljus och buller från Umeå energi arena.

Tidplan

Planarbetet för området pågår och en del kompletterande utredningar och material håller på att tas fram. Nästa steg i planprocessen är att planförslaget ska ut på samråd där alla som vill har möjlighet att tycka till om planförslaget och komma med synpunkter. Läs mer om planprocessen på Detaljplanerings sida.

Områdesbeskrivning

I stadsdelen Haga i Umeå ligger kommunens fastighet Guldskrinet 1. På den norra delen av fastigheten planeras nu för bostadsbebyggelse.

Exploateringsprojektet på Guldskrinet har ett fantastiskt läge bara 1,5 kilometer från Umeå centrum och alldeles intill stadsskogen Stadsliden och Hagaparken. Stadsliden är ett populärt rekreationsområde året om. Där går i dag elljusspår i direkt anslutning till den planerade bebyggelsen där längdskidspår dras upp på vintern och på andra sidan skogen finns Umeås stadsnära slalombacke Bräntberget.

Projektet innebär komplettering på befintlig kvartersmark och utveckling av en stadsdel där infrastruktur, kollektivtrafik, skola, förskolor och annan service redan finns. I omgivningen finns även Västerbottens museet och söder om plan­området ligger idrottsplatsen Umeå Energi Arena. Bara en kort cykeltur bort ligger Norrlands universitetssjukhus, NUS, universitetsområdet samt centrala Umeå.

Marktilldelning

Markanvisning av området gjordes 2017 där fyra aktörer valdes ut bland 33 inkomna förslag. Umeå kommun har tecknat föravtal med dessa fyra aktörer: Boet Bostad, Skanska/Mofab, Lerstenen samt NNJ/Rekab. Se de vinnande förslagen:

Sidan publicerades