Illustration som visar den nya matsalen.

Illustration som visar den nya matsalen.

Dragonskolan

Umeå kommuns befolkning växer och antalet 16–18-åringar förväntas öka med drygt tusen personer fram till år 2031. Det medför att kommunens gymnasieskolor inte räcker till. För att skapa fler gymnasieplatser byggs Dragonskolan och Maja Beskowgymnasiet ut och Vasaskolan omvandlas till ett gymnasium. Dragonskolan byggs ut med 225 gymnasieplatser genom en utbyggnad vid entré Norr. Fler gymnasieplatser gör att skolans skolrestaurang behöver utökas med fler sittplatser. Därför byggs en ny skolrestaurang i anslutning till den nuvarande skolrestaurangen.

Ny skolrestaurang

Skolrestaurangen byggs av elever på Dragonskolan tillsammans med entreprenörer. Både elever från bygg- och anläggningsprogrammet, el- och energiprogrammet samt VVS- och fastighetsprogrammet kommer att vara involverade. Skolrestaurangen beräknas vara klar hösten 2023.

Fler klassrum

Utbyggnaden vid entré Norr skapar 10 nya klassrum samt grupprum, kontor och lärararbetsplatser och påbörjas under våren 2023.

Illustration som visar utbyggnaden av Dragonskolan.

Illustration som visar utbyggnaden av Dragonskolan.

Sidan publicerades