Illustration som visar den nya byggnaden vid Hedlundaskolan.

Illustration som visar den nya byggnaden vid Hedlundaskolan. Illustration av Arkinova.

Hedlundaskolan

Hedlundaskolan renoveras och byggs ut med sex klassrum vilket gör att det skapas plats för två klasser per årskurs. Skolkök och skolrestaurang byggs också ut och en ny skolgård planeras med plats för bland annat en parkourbana, lekhus och linbana.

Återbruk i fokus

Vid renoveringen av skolan återbrukas det som går. Ett exempel är golvet i skolan som får en ny behandling istället för att bytas ut. Planlösningen har också utformats med så få ändringar som möjligt för att minska behovet av att byta dörrar, dra om avlopp eller flytta innerväggar. Den nya skolbyggnaden får en fasad av återbrukat tegel.

Tidplan

Planen är att den nya skolbyggnaden och skolgården påbörjas under våren 2024 och färdigställs vintern 2025-2026. Därefter startar arbetena med utbyggnaden av skolkök och skolrestaurang samt renoveringen av den befintliga byggnaden. Det planeras vara klart under vintern 2026-2027.

Sidan publicerades