Illustration som visar de nya lokalerna.

Bild som visar de nya lokalerna. Illustration av LINK Arkitektur.

Nya lokaler för vuxenutbildningen

Idag har vuxenutbildningen verksamhet på Mossvägen i området Berghem. Kommunen planerar nu en ny byggnad i anslutning till dessa lokaler. Det gör att vuxenutbildningen kan samlas på en plats i nya lokaler som är särskilt anpassade för verksamheten.

Lokalerna rymmer både klassrum och särskilda rum anpassade för distansundervisning. Det planeras också för studieytor i form av Lärcentrum som alla som studerar på Komvux eller Yrkeshögskola kan använda samt studie-och yrkesvägledning, antagningsfunktion och ledning för Komvux och Yrkeshögskola.

Den nya byggnaden byggs med en stomme av trä vilket minskar klimatpåverkan. Enligt tidplan börjar lokalerna byggas hösten 2023 och och ska kunna användas höstterminen 2025. Kommunen ska först söka bygglov och upphandla en entreprenör för projektet.

Sidan publicerades