Förskolan Kungsgården

Det finns behov av fler förskoleplatser på Grubbe. Förskolan Kungsgården får nya lokaler genom en ny byggnad på samma tomt och en ny större förskolegård. Nuvarande byggnad rivs när den nya byggnaden står färdig. I den nya förskolan byggs ett produktionskök som kommer att leverera mat till förskolan och närliggande skolor.

Den nya förskolan kommer att rymma ytterligare en avdelning vilket gör att sju avdelningar blir åtta. Den nuvarande förskolan bedöms inte vara i tillräckligt bra skick för att bygga ut och de tillfälliga paviljonger som tillhör förskolan har uppnått sin livslängd. Den nya förskolan kommer att vara mer energieffektiv och exempelvis rymma kapprum som idag krävs. Byggnaden byggs med trästomme vilket innebär mycket mindre klimatpåverkan.

Utemiljön är först ut att göras i ordning och förskolegården utökas därmed. På så sätt kan den nya delen av förskolegården användas när den nya förskolan byggs på tomten.

Om byggnaden

Planerad byggstart

Förskolegård: september 2022
Förskola: hösten 2023

Planerat byggslut

Förskolegård: våren 2023
Förskola: vintern 2025

Sidan publicerades www.umea.se/kungsgarden