Illustration av Sweco som visar hur Vasaskolan kommer att se ut när den är klar.

Illustration av Sweco som visar hur Vasaskolan kommer att se ut när den är klar.

Vasaskolan

Umeå kommuns befolkning växer och antalet 16–18-åringar förväntas öka med drygt tusen personer fram till år 2031. Det medför att kommunens gymnasieskolor inte räcker till. För att skapa fler gymnasieplatser görs Vasaskolan om till gymnasium och Dragonskolan och Maja Beskowgymnasiet byggs ut.

När Vasaskolan blir gymnasium får byggnaden två nya flyglar intill och en ny ljus och öppen entré. Flyglarna står på pelare för att skapa en öppen och trygg skolgård. Rosa huset som ligger bredvid skolan görs om till skolkök och skolrestaurang.

Vasaskolan är belägen inom riksintresset för kulturmiljö och därför är fokus att bevara den värdefulla kulturhistoriska miljön samtidigt som fastigheten byggs om för att skapa lokaler som är fungerar bra för undervisning. Planen är att skolan ska börja byggas under 2025 och vara klar 2027.

Sidan publicerades