Illustration som visar Förskolan Mariedal.

Illustration som visar Förskolan Mariedal.

Förskolan Mariedal

Kommunen planerar att bygga en ny förskola, förskolan Mariedal, i den västra delen av Mariedalsparken eftersom det finns behov av fler förskoleplatser i området. I andra änden av parken låg tidigare förskolan Varglyan.

Varglyan bedömdes inte vara i tillräckligt gott skick för att bygga ut med fler avdelningar och revs år 2020. Den nya placeringen gör att dagvattnet kan rinna undan på ett bättre sätt och att biltrafik kan nå förskolan från Vargvägen. Det gör att det blir mer trafiksäkert eftersom platsen där vårdnadshavare kör in för att hämta och lämna sina barn separeras från platsen där varutransporter kör in. Den tidigare förskolan Varglyans placering i Mariedalsparken gjorde att det saknades en bra infart för trafik. Förskolan Mariedal kommer att rymma sex avdelningar och planeras att byggas våren 2023.

Ritning som visar placeringen av Förskolan Mariedal.

Ritning som visar placeringen av Förskolan Mariedal.

Sidan publicerades