Illustration som visar utbyggnaden av Sjöfruskolan.

Illustration som visar utbyggnaden av Sjöfruskolan.

Sjöfruskolan

Sjöfruskolan byggs ut eftersom det finns behov av fler lokaler för undervisning på Tomtebo. Skolan utökas med en klass per årskurs vilket gör att det blir fem klasser i varje årskurs. Det skapas fyra nya klassrum genom en utbyggnad av skolan på parkeringen vid Sjöfruvägen.

Även skolköket kommer att byggas om till ett så kallat tillagningskök, där maten lagas på plats, i stället för nuvarande mottagningskök. Skolrestaurangen där eleverna äter blir cirka 250 kvm större och byggs ut på en del av skolgården. Lekytan vid utbyggnaden av skolrestaurangen kommer att ses över i ett senare skede.

Om byggnaden

Byggstart

Våren 2023

Byggslut

Hösten 2024

Kontakt

Patrik Linqvist
byggprojektledare
090-16 23 86
patrik.lindqvist@umea.se

Sidan publicerades